آمار بازدیدکنندگان: 910062    کاربران آنلاین: 6


omn  منابع

ln

فهرست گزیده مقالات عملیات روانی، تهدید نرم و حوزه‌های وابسته در مطبوعات؛ فصل پاییز1390

مهرناز ندیری

اشاره
آنچه در پی می‌‌آید فهرست گزیده مقاله‌هایی در زمینه عملیات روانی و تهدید نرم در حوزه ارتباطات، اینترنت و اطلاع‌رسانی، تبلیغات و روابط عمومی، جنگ نرم، جنگ و رسانه می‌باشد که در فصل پاییز1390 در مطبوعات کشور چاپ شده است. مواردی که خارج از این فاصله زمانی در مطالب زیر دیده می‌شود، مربوط به تأخیر در انتشار نشریه مربوطه است.

ارتباطات
- «آینده جهان در دستان مدیریت دانش: استاد مدیریت ارتباطات از دادوستدهای ارتباطی می‌گوید». هاجر شادمانی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 63.
- «اتحادیه رسانه‌ای جهان اسلام: حرکتی برای مقابله با انحصار رسانه‌ای غرب». جبار حسینی، آرش خلیل‌خانه، روزنامه قدس، سال24، ش6839(17آبان1390): 8.
- «ادعانامه‌ای علیه رسانه: هاینریش بل در رمان" آبروی از دست رفته کاترینا بلوم" منتقد سیاستمداران غرب و شبکه رسانه‌ای آنهاست». آرش شفاعی، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3245(16مهر1390): 8.
- «ارائه الگوی مدیریتی مطلوب در رسانه برای دستیابی به اهداف سال همت و کار مضاعف با تلفیق اثربخشی الگوهای مدیریت سازمانی». داتیس خواجه‌ئیان، ترجمه سارا جانه، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال18، ش66 (تابستان1390): 73-102.
- «از"پَ نه پَ" تا خلیج فارس». شیما حکیمی، روزنامه شرق، ش1394(25 آبان1390): 8.
- «از شهر فرهنگی تا شهر جهانی: استانبول؛ شهر ارتباطات فرهنگی تمدنی». اسماعیل عیسایوف؛ ترجمه مریم صفایی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 49.
- «استانبول به مثابه شهر ارتباطات». میرقاسم سیدین‌زاده، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 48.
- «انسان‌شناسی از منظر ارتباطات». رضا بابایی، ماهنامه یاران امین، ش72(مهر1390): 8.
- «ائتلاف‌های راهبردی و شبکه‌های مشارکتی: ظهور الگوی جدید در صنعت رسانه». عباس احمدی، عباس هادوی‌نیا، سارا یوسفی‌خواه، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال18، ش66(تابستان1390): 125-148.
- «بایکوت رسانه‌ای در پایتخت رسانه‌ای جهان: عملکرد ضعیف رسانه‌های امریکا در پوشش حوادث اخیر نیویورک». الناز خمامی‌زاده، روزنامه جوان، ش3519(17مهر1390): 8.
- «بخش‌هایی از بیانیه تأسیس"اتحادیه رسانه‌ای جهان اسلام"». روزنامه قدس، سال24، ش6839(17آبان1390): 8.
- «بررسی باستان‌شناختی ارتباطات سیاسی و فرهنگی ایران و آسیای صغیر در دوران هخامنشی». علیرضا هژبری نوری، مهسا ویسی، حمید خطیب شهیدی، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، ش23(پاییز1390): 203.
- «به سوی خشونت می‌رویم: میزگردی درباره نقش خانواده، رسانه، دولت و جامعه در تولید خشونت». علی‌اصغر محمدی، روزنامه همشهری، سال19، ش56(30 آبان1390): 14.
- «تأملی بر کارکردهای نهادهای مدنی حوزه ارتباطات و اطلاعات». محسن حاجی زین‌العابدینی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش19(آذر1390): 53-54.
- «تحقیر یا ستایش گفت‌وگوی تمدن‌ها: بازخوانی موضوعی که به بایگانی رفت». یلدا روشن، روزنامه آرمان روابط عمومی، ش1725(3 مهر1390): 7.
- «تحلیل موجودیت شرق و مفهوم توسعه در افکار ادوارد سعید». فریبرز درجزی، روزنامه شرق، ش749 (9مهر1390): 6.
- «تحول نظریه توسعه در عصر جهانی شدن و هویت‌یابی ملت‌ها». یاشیل غفاری(غفارپور دامناب)، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال2، ش2(بهار1390): 111-136.
- «تناقض‌های فرهنگی جهانی شدن». مارک فدمن؛ ترجمه اسماعیل یزدان‌پور، روزنامه شرق، ش1384 (11آبان1390): 9.
- «جامعه مدنی و ارتباطات پنجره‌ای گشوده با چشم‌اندازی روشن». سیدتقی کمالی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش19(آذر1390): 52-53.
- «جریان آزاد اطلاعات و آینده رسانه‌ها». میرزابابا مطهری‌نژاد، روزنامه شرق(ضمیمه)، سال9، ش1385 (12آبان1390): 19.
- «جهان هنری استانبول قربانی جنگ فرهنگی با شکست ارتباطات». رومیساکیگر؛ ترجمه ایمان گنجی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 54.
- «چراغ‌های قرمز برای رسانه‌های زرد». مصطفی مسجدی‌آرائی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش19(آذر1390): 31.
- «چندرسانه‌ای شدن قرن21 بسیار خجسته است: گفت‌وگو با محمد مهدی فرقانی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی». حمیدرضا محمدی، روزنامه شرق(ضمیمه)، سال9، ش1385(12آبان1390): 18-19.
- «دیدگاه شرقی- غربی جنگ‌ها و فرهنگ‌ها: نگاهی به تاریخچه ارتباطات فرهنگی ایرانیان با استانبول». محمد پرهیز جوان، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 54.
- «رسانه و حقوق اقلیت‌ها». روزنامه حمایت، ش2347(12مهر1390): 6.
- «رسانه و حقوق اقلیت‌ها». روزنامه رسالت، سال26، ش7382(18مهر1390): 7.
- «رسانه‌های جدید در جامعه مدنی مدرن بروز می‌یابند و محصول نوگرایی‌اند: بررسی مفهوم جامعه مدنی و آسیب‌شناسی نهادهای ارتباطی در گفت‌وگو با تقی آزاد ارمکی». سیدتقی کمالی، هاجر شادمانی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش19(آذر1390): 25-29.
- «رسانه‌های دینی در عصر ارتباطات». طاهره آشیانی، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3234(3مهر1390): 9.
- «رسانه‌های نوین، هنر و ارتباطات بین فرهنگی». بارت وند نابیل؛ ترجمه اکرم امینی، ماهنامه کتاب ماه هنر، ش157(مهر1390): 34.
- «سال92، تهران الکترونیک: مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مطرح کرد». امیررضا قویدل، روزنامه همشهری، سال19، ش5515(10مهر1390): 19.
- «شهدای رسانه». روزنامه ایران، سال17، ش4923(4آبان1390): 15-18.
- «گذاری به ارتباطات مرسوم اجتماعی(میزگرد)». فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، ش52(پاییز1390): 18.
- «مدیریت رسانه‌ای بحران: رویکردی پیشگیرانه». سیاوش صلواتیان، طاهر روشندل اربطانی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال18، ش66(تابستان1390): 149-176.
- «مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن(مقایسه تطبیقی نظام‌های مدیریت رسانه)». شیرزاد خوانچه سپهر، عرفان ناصری، فخرالدین معروفی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال18، ش66(تابستان1390): 37-72.
- «مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای». عبدالرضا امیری، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال18، ش66(تابستان1390): 103-124.
- «نظارت بر بزرگ‌ترین رسانه کشور: تغییراتی در راه است». امید عبداللهیان، روزنامه همشهری(ضمیمه حقوق)، ش117(12مهر1390): 12.
- «نقش رسانه‌ها در تحقق جهاد اقتصادی فراموش نشود: در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد». روزنامه خراسان، ش17973(11آبان1390): 4.
- «نقش رسانه‌های جهان اسلام در بیداری اسلامی و بسط قدرت در عرصه بین‌المللی». مریم بختیاری، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 42-51.

اینترنت و اطلاع‌رسانی
- «آسیب‌شناسی وبلاگ‌نویسی در ایران». روزنامه جمهوری اسلامی، سال33، ش9299(20 مهر1390): 8.
- «آغاز اپراتور سوم از دوم آذر: سنگ تمام وزیر ارتباطات برای اپراتور پرتأخیر». سونیتا سراب‌پور، روزنامه دنیای اقتصاد، ش2507(25 آبان1390): 25.
- «آنها به فرهنگ شلیک می‌کنند: یورش هرزنویسی‌های پیامکی به ارزش‌های اجتماعی». سعید ساجدی‌نیا، روزنامه قدس، سال24، ش6849(30 آبان1390): 15.
- «آیا پیامک می‌تواند جایگزین یک ارتباط رو دررو شود؟». ماهنامه ارتباطات، سال16، ش177(مرداد1390): 34.
- «آی‌پاد10ساله شد: ابزاری که تحولی بزرگ در دنیای پخش فایل‌های فشرده موزیک یاmp3  پلیرها ایجاد کرد». سید محمدرضا محمدی، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3274(21 آبان1390): 12.
- «ارائه خدمات اینترنت پاک: 29 نقطه در تهران برای ایجاد شبکه ملی فرهنگی». روزنامه کار و کارگر، ش5948 (18 آبان1390): 8.
- «از فال و چت اینترنتی تا پرسه در شبکه‌های اجتماعی: دانشجویان در اینترنت چه چیزی را جست‌وجو می‌کنند؟». زهرا سیفی، روزنامه قدس، سال24، ش6838(15 آبان1390): 14.
- «استقبال از رسانه‌های مجازی: شیوع شبکه‌های اجتماعی». نازنین محمدپور، روزنامه رسالت، سال24، ش7407(18 آبان1390): 18.
- «اعتماد، مشارکت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی». محمدمهدی مولایی، ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، سال11، ش104(مرداد1390): 58.
- «افزایش"اعتیاد به اینترنت" در میان جوانان». رضا رضایی، روزنامه ایران، سال17، ش4941(28آبان1390): 15.
- «امنیت اولویت اول در فناوری اطلاعات». روزنامه اطلاعات، ش25185(3 آذر1390): 17.
- «اینترنت: بد یا خوب؟». روزنامه اطلاعات، ش25153(24 مهر1390): 17.
- «اینترنت بی‌طرف است؟!». روزنامه پیام زمان، ش2130(14 آبان1390): 9.
- «اینترنت ملی گامی به سوی توسعه دولت الکترونیک». نازنین محمدپور، روزنامه رسالت، سال26، ش7383 (19مهر1390): 18.
- «اینترنت؛ ناجی حرفه‌ای‌ها: چرا نوابغ کامپیوتر افرادی مهم و جالب هستند؟». روزنامه ابتکار، ش2155 (28مهر1390): 18.
- «اینترنت و بحران هویت». مجید ابهری، روزنامه ایران، ش4921(2 آبان1390): 11.
- «بازار داغ اینترنت و سردی روزافزون کانون خانواده‌ها: اینترنت گفت‌وگوی اعضای خانواده‌ها را به 17دقیقه در شبانه روز کاهش داده است». روزنامه خراسان، ش17950(14 مهر 1390): 5.
- «بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان». بهناز داوران، پرویز آزادفلاح، علی فتحی‌آشتیانی، رضا پورحسین، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال5، ش17(زمستان1388): 191-210.
*نشریه در پاییز1390 چاپ شده است.
- «باید قوانین مربوط به رایانه به روز باشد: مفهوم و سابقه جرم رایانه‌ای، در گفت‌وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی». پدرام صادقیه، روزنامه حمایت، ش2391(6 آذر1390): 6.
- «بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب‌نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران: پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؟ فرصت‌ها و چالش‌ها». محمدمهدی فرقانی، زهره شاه‌قاسمی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال5، ش17(زمستان 1388): 131-154.
*نشریه در پاییز1390 چاپ شده است.
 - «بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان». شراره مهدی‌زاده، زینب عنبرین، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال5، ش17(زمستان 1388): 1-28.
*این مجله در پاییز1390 چاپ شده است.
- «بررسی هویت مجازی در فضای سایبر». حمید شهریاری؛ آرش خسروی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، سال7، ش67(مرداد1390): 105-110.
- «بزرگ‌ترین رویداد دیجیتالی ایران». فرانک فراهانی‌جم، روزنامه جام‌جم، سال3، ش3276(23آبان1390): 20.
- «به خبرخوان جدید گوگل عادت کنید: گوگل با نسخه جدید ریدر به شبکه اجتماعی پلاس ‌پُل زده است». فرانک فراهانی‌جم، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3274(21 آبان1390): 12.
- «پهنای باند به عنوان حقوق بشر». جادی میرمیرانی، روزنامه اعتماد، سال9، ش2311(23 آبان1390): 16.
- «تشکیل حباب اطلاعاتی حول مشتریان اینترنتی». محمدجعفر نظری، روزنامه دنیای اقتصاد، سال9، ش2515 (5آذر1390): 3.
- «تهدید امنیت در بستر شبکه‌های اجتماعی: ریسک‌پذیری در فضای مجازی، علیرضا حسنیه، روزنامه رسالت، سال26، ش7407(18آبان1390): 18.
- «تیغ دولبه بازی‌های آنلاین: بازی‌های آنلاین از محبوب‌ترین سرگرمی‌های کاربران اینترنتی هستند». فرانک فراهانی‌جم، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3285(5آذر1390): 12.
- «جاسوسی روزانه امریکا از شبکه‌های اجتماعی مجازی». یو اس آ تودی، روزنامه جوان، ش3543(15 آبان1390): 5.
- «چاپار هم به جمع ایمیل‌های فارسی آمد». فاطمه عبدالعلی‌پور، روزنامه شرق، سال9، ش1354(6 مهر1390): 8.
- «چالش‌های واردکنندگان محصولات اطلاعات: تحریم در این بازار جدی است». سپیده اشرفی، روزنامه شرق، ش1394(25 آبان1390): 8.
- «چرا باید از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباطات سازمانی استفاده کرد؟». رضا قربانی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش19(آذر1390): 12-13.
- «حق دسترسی آزاد به اطلاعات: تلنگر جهانی بر جامعه اطلاعاتی ثمر داد». محمد فواد رحمان سرشت، روزنامه شرق، سال9، ش1393(23 آبان1390): 8.
- «خبر می‌گیریم اما خبر نمی‌دهیم: سعید مفید‌فر، جریان آزادی اطلاعات در جامعه موجب افزایش احساس امنیت می‌شود». صبا صراف، روزنامه شرق، سال9، ش1361(14 مهر1390): 8.
- «خبرنگاری شبکه‌یی: چگونه رسانه‌های اجتماعی به صنعت خبر تحمیل شدند». امید جهانشاهی، روزنامه اعتماد، سال9، ش2276(12مهر 1390): 12.
- «خطوط قرمز بلاگرها کجاست: جمع حق آزادی بیان و عقیده با حق امنیت  و نظم جامعه». مسعود عزیزی، روزنامه همشهری، سال19، ش5523(19مهر1390): 3.
- «www چگونه متولد شد: گفت‌وگوی خواندنی با پدر وب». روزنامه کار و کارگر، سال22، ش5955 (28آبان1390): 8.
- «درآمد900 میلیارد دلاری از تجارت الکترونیکی در جهان: دولت‌ها برای عبور از بحران اقتصادی تغییر مسیر می‌دهند». فرشته بهروزی‌نیک، روزنامه شرق، سال9، ش1398(30آبان 1390): 8.
- «دنیایی بر امواج الکترونیک: نگاهی به اهمیت و جایگاه فناوری در خدمات دولتی». علیرضا حسنیه، روزنامه رسالت، سال26، ش7383(19مهر 1390): 18.
- «دیجیتالی شدن به سبک ایرانی». روزنامه اطلاعات، ش25144(13مهر1390): 17.
- «دینداری در اینترنت». مجید نبوی، فصلنامه ره‌آورد نور، سال10، ش52(تابستان1390): 8-15.
- «رشد فناوری اطلاعات و تحولات جهانی: حاصل گفت‌وگو با ری‌کرزویل». ترجمه محمدجعفر نظری، روزنامه دنیای اقتصاد، سال 9، ش2498(12 آبان1390): 30.
- «سرعت پایین اینترنت: اهمال دولت یا سودجویی اینترنت شرکت‌های خصوصی». محمد عظیمی، روزنامه خراسان، ش17943(6 مهر1390): 5.
- «"شهروند- خبرنگار"ها مشمول قانون رسانه می‌شوند: طرح مجلس برای کنترل سایت، وبلاگ، پیامک و کامنت». حامد شفیعی، روزنامه شرق، سال9، ش1386(14 آبان1390): 8.
- «غول دنیای آنلاین 13ساله شد: گوگل از آغاز تاکنون». روزنامه قدس، سال24، ش6807(9 مهر1390): 12.
- «فتا و امنیت در فضای مجازی». روزنامه رسالت، سال26، ش7383(19 مهر 1390): 18.
- «فعالیت فیس‌بوکی، جرم یا قابل تقدیر؟؛ سخنان احمدی‌نژاد، ابهام آفرید». حامد شفیعی، روزنامه شرق، سال9، ش1396(28 آبان1390): 8.
- «Face book: حد و مرز حریم خصوصی و امنیت در فیس‌بوک». میترا عدالت، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، سال7، ش66(تیر1390): 95-97.
- «فیس‌بوک دگرگون می‌شود». روزنامه قدس، سال24، ش6804(5 مهر1390): 12.
- «کار دشوار بلاگرها: مقررات سفت و سختی برای فعالیت وبلاگ‌نویس‌ها وضع شده است». احمد رنجبر، روزنامه همشهری، ش5528(25 مهر1390): 3.
- «کشف اثر مثبت در بازی‌های رایانه‌ای!». زکریا مولایی، روزنامه رسالت، سال26، ش7407(18 آبان1390): 18.
- «گام‌های تازه در دستیابی به اینترنت ملی». روزنامه رسالت، سال26، ش7407(18 آبان1390): 18.
- «لپ‌تاپ، نوت‌بوک، تبلت و آینده: با ورود محصولات جدید، سردرگمی در دنیای دیجیتال». فرانک فراهانی‌جم، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3269(14 آبان1390): 23.
- «ما خوابیم، بازی‌خورها بیدار!: کوتاهی مسئولان و آشفته‌بازار بازی‌های رایانه‌ای». روزنامه قدس، سال24، ش6837(14 آبان1390): 8.
- «مدیریت اطلاعات در عصر فناوری‌های نوین». روزنامه اطلاعات، ش25177(23 آبان1390): 17-18.
- «محله‌گرایی با منطق واقعیت فضای مجازی: گفت‌وگو با سعیدرضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران». روزنامه همشهری، سال19، ش5515(10 مهر1390): 19.
- «مردان وب: چه کسانی اینترنت را شکل دادند؟». روزنامه اعتماد، سال9، ش2310(23آبان1390): 8.
- «مردی که همه سیب‌های دنیا را گاز زد: زندگی متفاوت و مرگ استیو جابز». علی ودایع، روزنامه مردم‌سالاری، ش2749(16مهر1390): 14.
- «مزایا و چالش‌های هویت مجازی در فضای سایبر». حمید شهریاری، آرش خسروی، فصلنامه ره‌آورد نور، سال10، ش52(تابستان1390): 2-7.
- «مضرات هرزه‌نگاری و هرزه‌نمایی برای جوانان تبیین شود». حمید شهریاری، روزنامه ایران، سال17، ش4936 (21آبان1390): 13-14.
- «نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به استقبال بیداری اسلامی رفت». روزنامه کیهان، ش20042(16مهر1390): 14.
- «7 شبکه اجتماعی پایتخت». روزنامه همشهری، سال19، ش5515(10 مهر1390): 18.
- «هویت شهروندی مجازی فرصت‌های اینترنتی ممکن و آینده‌های مجازی محتمل». سید محمود نجاتی حسینی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات». سال5، ش17(زمستان1388): 97-130.
* نشریه در پاییز90 چاپ شده است.
- «یک ای‌میل ملی دیگر آمد». روزنامه همشهری، سال19، ش5512(6مهر1390): 6.

تبلیغات و روابط عمومی
- «آیا روابط عمومی جهانی وجود دارد؟». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 92-93.
- «استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب». مجید گلپایگانی، شهناز پیروزفر، ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41(مرداد- شهریور1390): 46-50.
- «با آرمان روابط عمومی فاصله زیادی داریم: عبدالله اسکویی، دومین سردبیر روابط عمومی». فاطمه شیرزادی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آذر1390): 40-41.
- «بازاریابی بدون تبلیغات». ماهنامه چاپ و تبلیغات، سال3، ش28(مهر1390): 36-39.
- «بازاریابی صنعتی در حال مرگ نیست، مرده است!». ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41(مرداد- شهریور1390): 32.
- «بازاریابی کوتاه‌مدت در برابر بازاریابی بلندمدت». ماهنامه ارتباطات، سال16، ش177(مرداد1390): 35.
- «بازسازی اعتماد در کسب‌وکار». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 88-91.
- «بررسی تأثیر شرایط شغلی بر میزان استفاده از کالاهای فرهنگی». صادق زیباکلام؛ بهروز رضیئی‌فر، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال15، ش41(مرداد1390): 4-15.
- «تغییر رویکرد هنر هشتم به تبلیغات توهین به روابط عمومی‌هاست: در گفت‌وگو با حامد اسماعیلی سردبیر هنر هشتم مطرح شد». سارا ساعتی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آذر1390): 38-39.
- «تبلیغات غیرمستقیم و منظر شهری». رضا سمائی، ماهنامه روابط عمومی، ش79(آبان1390): 33-36.
- «تبلیغات و کارآیی». ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41(شهریور1390): 40-41.
- «تجزیه و تحلیل تأثیر فناوری بر بازاریابی رابطه‌ای با جهت‌گیری عملکرد بانک». عباس خداپرست، امین مرادیان تهرانی، روزنامه رسالت، سال26، ش7383(19مهر1390): 18.
- «تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی». ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال33، ش1501(19شهریور 1390): 70-72.
- «تکنیک‌های سخت تبلیغ». علیرضا تاجریان، ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41(مرداد- شهریور1390): 42-43.
- «تورم و بازاریابی». ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41(مرداد- شهریور1390): 22-26.
- «توطئه تبلیغاتی حمله به ایران: واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به جنگ روانی امریکا و اروپا ادامه دارد». سروش ارشاد، روزنامه مردم‌سالاری، ش2783(28 آبان1390): 10.
- «تیراژ روزانه مطبوعات باید هفت میلیون نسخه باشد: گفت‌وگوی مدیریت ارتباطات با مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی». امیر لعلی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 17-23.
- «جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور». رضا نجف‌بیگی؛ زهره حسین‌زادگان، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال2، ش2(بهار1390): 47-72.
- «حوزه تبلیغات، پر ابهام اما پول‌ساز: وقتی قانونگذار از فعالان یک صنعت عقب می‌ماند». امید عبداللهیان، روزنامه همشهری(ضمیمه حقوق) سال19، ش5535(3 آبان1390): 3.
- «درآمدی بر نقش و کارکرد روابط عمومی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». ابراهیم صفرلکی، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 33-39.
- «دلیل جنجال تبلیغاتی علیه ایران ترس از گسترش نفوذ منطقه‌ای آن است». روزنامه کیهان، ش20073 (22آبان1390): 3.
- «دو رویکرد نشانه‌شناسی تبلیغات در رسانه‌ها از تحمیق تا آگاه‌سازی: مقایسه فرهنگ تبلیغ در غرب مادی‌گرا و اسلام». مصطفی انصافی، روزنامه کیهان، ش20046(20مهر1390): 3.
- «دولت نباید در بخش نشریات تصدی‌گری کند: نشریات روابط عمومی در گفت‌وگو با هوشمند سفیدی». سمیرا سلطانی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آذر1390): 44-45.
- «روابط عمومی به مثابه یک سازمان». سیدتقی کمالی، ماهنامه روابط عمومی، ش79(آبان1390): 4-5.
- «روابط عمومی در ایران1404: ایران پیشرفته». هوشمند سفیدی، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 8-9.
- «روابط عمومی زمانی وجود دارد که در مدیریت راهبردی مشارکت کند». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 60-63.
- «روابط عمومی کارآمد در سازمان‌ها». علی قنبرزاده، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 26-28.
- «روابط عمومی ملاحظات اجتماعی و حل مسائل». محمد حسینی، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 64-65.
- «روابط عمومی و مأموریت‌های سازمان‌های امدادمحور در شرایط بحرانی». یحیی باز باری‌زاده، آمنه راحتی، ماهنامه روابط عمومی، ش79(آبان1390): 6-11.
- «روابط عمومی‌ها و رسانه‌های آزاد: دشمن خلافکاری‌ها». ماهنامه روابط عمومی، ش79(آبان1390): 30-32.
- «ساختارهای اندازه‌گیری مدیریت روابط با مشتری». حسین اعتمادی، رضا داغانی، ماهنامه روابط عمومی، ش79 (آبان1390): 12-20.
- «ساخت برند و محافظت از آن». ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41(مرداد- شهریور1390): 19.
- «سلامت مردم زیر تیغ تبلیغات ماهواره: بیش از 90درصد محصولات آرایشی و بهداشتی که در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود، کیفیت لازم را ندارد». مستوره برادران نصیری، روزنامه جام‌جم، ش3241(11مهر1390): 14.
- «سلامتی مردم در دستان گرم تبلیغات دروغین: 99درصد داروهای ماهواره‌ای سرطان‌زاست». آرزو بهاری، روزنامه سیاست روز، ش2943(29 آبان1390): 4.
- «عدم تمایل مدیران در ارتباط با رسانه‌ها: سدی در برابر روابط عمومی‌ها». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 94-95.
- «عوامل کلیدی بازاریابی در فروشگاه». ترجمه علیرضا حدادیان، ماهنامه تبلیغات بازرگانی، سال5، ش40-41 (مرداد- شهریور1390): 33-36.
- «فرآیند بازاریابی در هزاره سوم». روزبه حبیبی، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، ش18-19(دی1389): 64-69.
- «کاربرد بهترین روش‌ها در سیستم‌های سنجش و ارزیابی روابط عمومی». ترجمه اصحاب حبیب‌زاده، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 52-59.
- «کارکرد تبلیغات پنهان و نامحسوس در بازاریابی». علی سلیمانی تبلی، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، ش18-19(دی1389): 22-27.
- «ماهیت متمایز بازاریابی اجتماعی». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 86-87.
- «مبانی رسانه چاپ». ماهنامه چاپ و تبلیغات، سال3، ش28(مهر1390): 6-11.
- «مشتری‌مداری، اصل مهم روابط عمومی در بانک‌ها». علی جهانی، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 66-68.
- «مقایسه فرهنگ تبلیغ در غرب مادی‌گرا و اسلام: دو رویکرد نشانه‌شناسی تبلیغات در رسانه‌ها از تحمیق تا آگاه‌سازی». مصطفی انصافی، روزنامه کیهان، ش20046(20مهر1390): 10.
- «ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان: مدیرکل تبلیغات وزارت ارشاد از تهیه پیش‌نویس لایحه ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌ها خبر داد». روزنامه جام‌جم، سال12، ش3237(6 مهر1390): 5.
- «می‌خواستیم مجله روابط عمومی را علمی پژوهشی کنیم که نشد: بیتا شاه‌منصوری در گفت‌وگو با مدیریت ارتباطات». ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آذر1390): 42-43.
- «میراث ایران اسلامی و اصلاح و بهبود فرآیندهای روابط عمومی». جاناتان ای. جی. ویلسون، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 29-32.
- «میرزابابا مطهری‌نژاد با غیرحرفه‌ای خواندن عملکرد اولین نشریه دولتی روابط عمومی: خوشبختانه هنر هشتم تعطیل شد». سمیرا سلطانی، ماهنامه مدیریت روابط عمومی، ش18(آبان1390): 35-37.
- «نظریه سرآمدی و رویکرد انتقادی در روابط عمومی». آدام دبلیوتای‌ما، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال10، ش61(خرداد- تیر1390): 10-17.
- «نگاهی به زیباسازی مبلمان شهری و چالش‌های پیش رو: دیوارهای شهر تخته سیاه تبلیغات سرراهی». حسن آقایی، روزنامه کیهان، ش20083(6آذر1390): 5.
- «75سؤال کلیدی درباره رضایت مشتری». مریم علیرضا‌پور، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، ش18-19(دی1389): 42-51.
- «هنوز هم مخاطب را نشناخته‌ایم: آسیب‌شناسی نشریات تخصصی روابط عمومی در گفت‌وگو با فریدون صدیقی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش18(آبان1390): 33-34.


جنگ نرم
- «امریکا و رجزخوانی بدون راهبرد». روزنامه رسالت، ش7406(17آبان1390): 1.
- «انفجار یک ترقه دست‌ساز دیگر در جنگ نرم؛ مینا لاکانی بازیگر سینما و تلویزیون درVOA کشف حجاب کرد». محمدصادق عابدینی، روزنامه جوان، ش3510(6 مهر1390): 20.
- «انقلاب‌های منطقه به کدام سمت می‌روند؟». ارسلان مرشدی، روزنامه کیهان، ش20037(10مهر1390): 12.
- «ایمان و بصیرت، سلاح مبارزه با جنگ نرم». حمید حسین‌زاده، روزنامه رسالت، سال26، ش7390 (27 مهر 1390): 7.
- «با گذشت چند روز از جنگ روانی علیه ایران؛ باراک: جنگی در کار نیست روتیرز؛ ایران تحریم نمی‌شود». روزنامه کیهان، ش20069(18آبان1390): 3.
- «تهدیدهای اخیر علیه ایران واقعیت ندارد جنگ روانی است». روزنامه کیهان، ش20069(18آبان1390): 3.
- «تحرک غرب علیه ایران جنگ روانی است: دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی». روزنامه رسالت، ش7407(18آبان1390): 3.
- «تفنگ‌ها جای شاخه‌های زیتون را می‌گیرند». علی‌اکبر ولایتی، روزنامه رسالت، ش7376(11مهر1390): 2.
- «توپخانه‌های جنگ نرم دشمنان». روزنامه رسالت، سال26، ش7369(3مهر1390): 7.
- «جاسوسی با شگرد "شهروند خبرنگار": تور شبکه‌های جریان جنگ نرم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی،: کارشناسان مواظب "مهندسان فریب" در فضای مجازی باشید». علی البرزی، روزنامه جوان، ش3550 (25 آبان 1390): 3.
- «جدیت دشمن در جنگ فرهنگی». عباس فراهانی، روزنامه رسالت، سال26، ش7390(27مهر1390): 7.
- «جنگ نرم در قالب بازی‌های رایانه‌ای: نگاهی به فعالیت‌های دشمن در ساخت انیمیشن با اهداف خاص». محسن معظمی گودرزی، سال26، ش7390(27مهر1390): 12.
- «جنگ نرم، واقعیتی انکارناپذیر». نادر مقدسی، روزنامه رسالت، سال26، ش7390(27مهر1390): 7.
- «جنگ نرم و نیروهای بازدارنده بومی». بهنام اسماعیلی، روزنامه کیهان، ش20069(18آبان1390): 12.
- «دلیل جنجال تبلیغاتی علیه ایران ترس از گسترش نفوذ منطقه‌ای آن است». روزنامه کیهان، ش20073 (23آبان 1390): 3.
- «ریشه‌های جنگ روانی امریکا علیه سپاه پاسداران: کارت‌های برنده در جیب سپاه قدس». روزنامه ریاست، ش7405(15 آبان1390): 3.
- «زن مسلمان ایرانی آماج حملات جنگ نرم: نگاهی به ترفندهای جدید رسانه‌های غربی». طهورا مهدوی، روزنامه رسالت، سال26، ش7415(29 آبان1390): 7.
- «سید حسن نصرالله استاد هنرمند جنگ روانی علیه اسرائیل». روزنامه کیهان، ش20042(16مهر1390): 2.
- «شکست رسانه‌ای امریکا، در برابر مخاطبان ایرانی». فرهاد مهدوی، روزنامه کیهان، ش20072(22آبان1390): 12.
- «شیعه‌هراسی؛ حاصل رویکرد غیرعقلانی غرب: گفت‌وگو از بهترین راهکارها برای مقابله با شیعه‌هراسی و اسلام‌هراسی است». سید حسین امامی، روزنامه جام‌جم، ش3237(6 مهر1390): 11.
اسلام‌هراسی:
- «شیمون پرز حرف خود را پس گرفت، حمله به ایران ممکن نیست». روزنامه کیهان، ش20074(25آبان1390): 3.
- «غرب با جنگ روانی و سناریوسازی نمی‌تواند"دست ایران را بپیچاند": اندیشمند برجسته مصری و جهان عرب». روزنامه فرهنگ آشتی، ش2402(29 آبان1390): 12.
- «فرمایشات قاطع رهبر معظم انقلاب سد محکمی در مقابل جنگ روانی دشمنان ایجاد کرد». روزنامه رسالت، ش7409(21 آبان1390): 2.
- «قطعه‌ای دیگر از پازل جنگ روانی امریکا کامل شد!: با انتشار گزارش مغرضانه آماتو در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران». روزنامه ایران، سال17، ش19(آبان1390): 3.
- «گزارشی تحلیلی از پشت پرده جنگ روانی صهیونیست‌ها درباره حمله نظامی به ایران». روزنامه کیهان، ش20068(17 آبان1390): 3.
- «مخالفان دولت سوار بر موج ایجاد هراس: گزارش"ایران" از جنگ روانی و تلاش سازمان‌یافته علیه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها». روزنامه ایران، سال17، ش4370(2 آذر1388): 1.
- «مساجد علیه جنگ نرم». فاطمه فرضی، ماهنامه مسجد، سال18، ش152-153(مرداد- شهریور1390): 36-41.
- «نگاهی دوباره به جنگ نرم از دریچه دید پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال». علیرضا محمدی، روزنامه جوان، ش2523(21 مهر1390): 10.
- «واکاوی معنویت در جنگ». علی شمخانی، روزنامه اعتماد، سال9، ش2272(7مهر1390): 4.
- «واکنش سرداران به تهدیدهای امریکا و اسرائیل». روزنامه جام‌جم، ش3272(18آبان1390): 2.
- «وهابی‌ها با سلاح رسانه به جنگ شیعه آمده‌اند: کارشناسان دینی از ضرورت مقابله فرهنگی با جریان‌های هنری ضد شیعی می‌گویند». روزنامه قدس، سال24، ش3239(9 مهر1390): 10.

جنگ و رسانه
- «امریکا و توهم دمکراسی: دیپلماسی علیه دیپلماسی». حسن بشیر، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش19(آذر1390): 7-9.
- «آموزه‌های رسانه‌ای از جنبش محرومان انگلیس». فرهاد مهدوی، روزنامه کیهان، ش20037(10مهر1390): 12.
- «استحکام قانون در مقابل فعالیت‌های مربوط به تجهیزات ماهواره‌ای: فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای و تهیه‌کنندگان وسایل ماهواره‌ای جرم محسوب می‌شود». پدرام صادقیه، روزنامه همشهری(ضمیمه حقوق)، سال19، ش5517 (12مهر1390): 14.
- «تروریسم؛ دیپلماسی پنهان». سیدعلی ابراهیمی، روزنامه کیهان، ش20037(10مهر1390): 12.
- «تقابل همیشگی امنیت اطلاعات با جرائم سایبری». ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، سال7، ش67(مرداد1390): 111-117.
- «تلاش غرب برای حذف پرس. ‌تی. وی: اعلام رأی "آفکام" در خصوص پرس. ‌تی. وی». کیوان اطمینان، روزنامه جوان، ش3531(1 آبان1390): 18.
- «حاشیه‌های بی. ‌بی. ‌سی فارسی». روزنامه رسالت، سال26، ش7369(3مهر 1390): 7.
- «جنگ رسانه‌ای چیست؟». روزنامه جوان، ش3543(15آبان1390): 8.
- «جنگ فرهنگی واقعیت تا توهم: تحلیل قرآن از جنگ فرهنگ‌ها و برخورد تمدن‌ها». رضا شریف‌زاده، روزنامه کیهان، ش20061(8 آبان1390): 6.
- «جهانی‌سازی؛ رسانه و سلطه: تأملی در نقش رسانه در فرآیند جهانی‌سازی». مصطفی انصافی، روزنامه کیهان، ش20080(2 آذر1390): 10.
- «دیپلماسی ایران به روایت سخنگو: گفت‌وگوی "شرق"با مهمانپرست». مجتبی فتحی، روزنامه شرق، ش11380 (7 آبان1390).
- «دیپلماسی عمومی به سبک بی‌بی‌سی فارسی: درآمیختن حق و باطل با یکدیگر». محمدرضا متانت، روزنامه رسالت، سال26، ش7369(3 مهر1390): 7.
- «رسانه؛ عرصه نوظهور دیپلماسی: گفت‌وگو با دکتر فواد ایزدی پیرامون دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران». روزنامه ایران، سال17، ش4901(7 مهر1390): 16.
- «رسانه منهای اخلاق: وقتی بی‌. بی. ‌سی رسوا می‌شود». سحاب فاطمی، روزنامه رسالت، سال26، ش7382 (18مهر1390): 7.
- «رسانه‌ها و مقامات غربی هم ‌سناریوی ضدایرانی امریکا را باور نکردند». روزنامه رسالت، ش7386(23مهر1390): 6.
- «رسانه‌های انگلیس شجاعت انعکاس ناآرامی‌ها را نداشتند: گفت‌وگوی"جوان" با سردبیر و ناشر نشریه انگلیسی "ماسلم‌نیوز"». الناز خمامی‌زاده، روزنامه جوان، ش3553 (29 آبان1390): 8.
- «سرگرمی را به چه قیمتی می‌خرید: شبکه ماهواره‌ای فارسی‌وان با پخش سریال‌های به ظاهر خانوادگی و سرگرم کننده، استحکام خانواده‌ها را تهدید می‌کند». آوید طالبیان، روزنامه جام‌جم، سال12، (25 مهر1390): 14.
- «شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های سیاسی و روانی». مهسا ماه‌پیشانیان، فصلنامه ره‌آورد نور، سال10، ش52 (تابستان1390): 16-21.
- «کمین رسانه‌ای تلاش جدید شبکه‌های ضدایرانی». رضا فرخی، روزنامه کیهان، ش20038(11مهر1390): 10.
- «گروه‌های تروریستی منبع گزارشگر حقوق بشر: گزارش حقوق بشری غرب علیه ایران منتشر شد». روزنامه سیاست روز، ش2918(27 مهر1390): 3.
- «لزوم تدوین سیاست رسانه‌های اجتماعی شهر تهران». جواد افتاده، روزنامه همشهری، سال19، ش5515 (10 مهر1390): 18.
- «ماهواره به مثابه دغدغه فرهنگی». مهرداد احمدی، روزنامه رسالت، ش7382(18مهر1390): 6؛ ش7390 (27 مهر1390): 12.
- «مراقب باشید، غریبه‌ای در خانه است: شبکه‌های ماهواره‌ای، زبان، فرهنگ و بینش خانواده‌ها را در محاصره خود قرار داده‌اند». آوید طالبیان، روزنامه جام‌جم، سال12، ش3247(18مهر1390): 14.
- «مقتدا صدر: حتی اگر انگشتانم امریکایی باشند، آن‌ها را قطع می‌کنم!». روزنامه رسالت، ش7382(20مهر1390): 21.
- «واکاوی حمایت‌های پشت پرده و علنی کاخ سفید از جریان فتنه و ترور». پریسا جلالی، روزنامه کیهان، ش20068(17آبان1390): 5؛ ش20069(18 آبان1390): 5.

Skip Navigation Links