آمار بازدیدکنندگان: 918257    کاربران آنلاین: 5


omn  درباره ما

ln

امروزه، جنگ نرم و عملیات روانی به اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مقوله حاکم بر گفتمان سیاست و فرهنگ تبدیل گشته است. در این حال، تأکیدات مکرر رهبر فرزانه انقلاب که بیش و پیش از همه بر این مهم اشارت فرموده‌اند، در هشیاری و بیداری ارباب سیاست و فرهنگ به منظور شناسایی روش‌های دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، نقش اساسی ایفا کرده است. بر این اساس، سایت جنگ نرم و عملیات روانی، شناخت ابعاد جنگ نرم و عملیات روانی دشمنان را وجهة همت خود ساخته است. افزون بر این، چنانچه رهبر معظم انقلاب تأکید فرموده‌اند بومی‌سازی ادبیات علوم انسانی و پرهیز از گرته‌برداری مفاهیم نامأنوس با ساخت فرهنگ اسلامی و ملی از دیگر سیاست‌های حاکم بر محتوا و مضامین مقالات و مکتوبات مندرج در سایت است. بر این مبنا، هدف این سایت مطالعة پدیدة جنگ نرم و عملیات روانی با تبیین ماهیت، چگونگی و آثار آن در جوامع انسانی است. همچنین آشنایی کارشناسان این حوزه با مباحث نظری، تجربی و تحلیلی این دانش، و شناخت مدیران آن با تاکتیک‌ها، فنون، ابزار و روش‌های جنگ نرم و عملیات روانی و افزایش سطح آگاهی آنان در خصوص آخرین دستاوردهای علمی در این رشته، از دیگر اهداف سایت است. این سایت می‌کوشد با بهره‌گیری از مباحث علمی نمونه‌هایی از جنگ نرم و عملیات روانی را ارائه دهد که نشان‌دهندة ابعاد مهم و اصول این نوع جنگ است؛ بنابراین، می‌توان این سایت را یکی از منابع مهم آموزشی، پژوهشی برای سیاست‌گزاران، پژوهشگران، طراحان، مجریان، استادان و دانشجویان حوزة سیاست، فرهنگ و علوم اجتماعی برشمرد.
درج مقالات فصلنامه عملیات روانی و سایر مکتوبات با هدف تأکید بر مقولات نظری و مطالعات موردی کاربردی در جنگ نرم و عملیات روانی صورت گرفته است. البته مبرهن است که هیچ قائده یا مجموعه اصول قطعی در حوزه علوم انسانی وجود ندارد که به طور جامع و مانع قابل اعمال باشد. همچنین، بدیهی است که تحقیقات کنونی و نیز تلاش در درک تجارب پیشین نمی‌تواند در آینده‌ای نزدیک، مجموعه‌ای از اصول قابل اعمال در تمام شرایط را فراهم کند، لیکن باید در نظر داشت که تلاش دانش‌پژوهان در این حوزه می‌تواند موجب بهره‌گیری از دستاوردها و روش‌های تدوین شده در شرایط جدید شود.
نبود اتفاق آراء در خصوص یک اصل نباید به این معنای کلی سلبی منتهی شود که در جنگ نرم نمی‌توان به هیچ‌گونه هماهنگی دست یافت. بنابراین، سایت و فصلنامه عملیات روانی این وظیفه را فراروی خود می‌بیند که بستری مناسب برای طرح و نزدیک شدن آراء فراهم نماید و اصول قابل اجرایی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان عرضه دهد. مدیران این سایت و نشریه از انتخاب موضوع‌هایی که برای این هدف مفید باشد، غافل نبوده‌اند. به هر حال، گمان می‌رود راه‌اندازی این سایت و ایجاد بحث آزاد در این حوزه، زمینه لازم را برای تحقیقات بیشتر فراهم آورد. در مجموع تلاش فصلنامه عملیات روانی و سایت آن در نخستین گام طرح موضوعاتی است که تاکنون از آنها غفلت شده یا کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. در گام واپسین کوشش خواهد شد تا بدین پرسش‌ها پاسخ منطقی، مستدل و علمی داده شود و تا حد امکان در پاسخ به پرسش‌های تحقیقی از به‌کارگیری روش‌های غیرعلمی خودداری گردد. با توجه به این رویکرد این سایت یک سایت خبری و یا اطلاع‌رسانی به شمار نمی‌رود.

Skip Navigation Links