آمار بازدیدکنندگان: 918247    کاربران آنلاین: 4


omn  شرایط تدوین و ارسال مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ در فصلنامه مطالعات عملیات روانی

ln

فصلنامه مطالعات عملیات روانی با هدف ارائه‌ ‌‌نظريه‌ها، يافته‌ها و دستاوردهای نوین ‌علمی در حوزه‌های عملیات روانی، قدرت و جنگ نرم، مدیریت ادراک، اقناع‌سازی، جنگ روانی، افکار عمومی و رسانه از انديشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، كارشناسان ‌و دانشجويان ‌مقطع ‌دكتري ‌دعوت می‌نماید تا با توجه به نکات ذیل، مقالات خود را در چارچوب علمي- پژوهشي برای چاپ به نشانی اینترنتی فصلنامه ارسال كنند.

1. مقاله در نرم‌افزار (word)؛ فونت B Nazanin، حاشيه از تمام جهاتِ بالا، پايين، چپ و راست 2 سانتي‌متر؛ تعداد صفحات دست‌کم 16 صفحه و حداکثر 20 صفحه بر کاغذ A4 تايپ شود و به صورت فایل word به نشانی پستی یا ترجیحاً به نشانی الکترونیکی فصلنامه (مندرج در انتهای همین صفحه) ارسال شود.

2. شرایط مقاله‌هاي ارسالي:
- مقاله بايد از عنوان دقيق علمي، رسا، مختصر و متناسب با محتوا برخوردار باشد.
- صفحة اول مقاله شامل: عنوان كامل مقاله، چكيدة مقاله به زبان فارسي که مبيّن مسئله مورد بحث در مقاله، هدف آن، سؤالات، فرضيات، روش تحقيق و نتيجه‌‌گيري بوده و در حدود 200 كلمه باشد، واژگان كليدي (حداكثر 5 واژه)، نام نويسنده يا نويسندگان (نام نويسندۀ عهده‌‌دار مكاتبات با علامت ستاره مشخص شود)، رتبة علمي نويسندگان، نام مؤسسه، دانشگاه يا محل اشتغال، نشاني كامل نويسندة عهده‌دار مكاتبات شامل: نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيكی.
- در مقدمه به بحث و بررسي دربارة مسئله و اهمیت و ابعاد و بيان هدف نگارنده از طرح و انتشار آن، مروري بر پيشينة موضوع، پرسش‌‌ها یا فرضيه‌‌هاي پژوهش، روش تحقيق، فنون گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و يافته‌هاي پژوهش پرداخته می‌شود. نتيجه‌گيري و پيشنهادات در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع آورده می‌شود.

3. چكيده انگليسي مقاله، بر روي صفحه‌اي جداگانه همراه با عنوان مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان، مرتبه علمي آنها، مؤسسه، دانشگاه يا محل اشتغال به زبان انگليسي ارائه شود.

4. ارجاعات به‌ شیوة درون‌متنی مطابق نمونه (محمدی، 1388، ص25) و (لربینکر، 1376، ترجمه رستمی، ص59)، ارائه شود. در فهرست منابع نیز، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع لاتين به ترتيب حروف الفبا ذكر شود.

5. ترتيب شناسه‌هاي كتاب‌شناختي در صفحه فهرست در مورد مقاله، كتاب، گزارش و ساير مراجع به شرح ذيل مي‌باشد:
مقاله‌ها: نام نويسنده (سال انتشار)؛ عنوان مقاله؛ نام مجله، دوره، شماره و صفحات مقاله.
كتاب‌ها: نام نويسنده (سال انتشار)؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر.

6. مقاله نبايد در نشریات فارسي‌زبانِ داخلی و خارجی چاپ شده یا هم‌زمان به نشریة ديگري ارسال شده باشد.

7. مجله از نشر مطلب با نام‌هاي غير واقعي معذور است. بنابراين، لازم است تصوير مدرك معتبري كه حاكي از هويت واقعي ارسال‌كننده باشد پيوست مقاله شود.

8. درجة علمي يا مدرك تحصيلي نويسنده تنها پس از احراز در فصلنامه درج خواهد شد. بنابراین، ضروری است تصوير آخرين مدرك يا حكم درجة علمي نویسنده به همراه مقاله ارسال شود. بدیهی است مسئوليت اعتبار مدارک یادشده بر عهدة نویسنده خواهد بود.

9. مقاله‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و مقاله‌هاي برگرفته از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، پس از تأیید توسط استاد راهنما پذيرفته مي‌شود.

10. مقالات دریافت‌شده، بازپس داده نمي‌شود.

** در ضمن بابت تألیف مقالات در صورت پذیرش هیئت تحریریه حق‌التحریر پرداخت خواهد شد.

 

آدرس پست الکترونیکی:

psyops_ir@yahoo.com

تلفن: 88315867-021

Skip Navigation Links