آمار بازدیدکنندگان: 910072    کاربران آنلاین: 9


omn  منابع

ln

فهرست گزیده مقالات عملیات روانی و تهدید نرم و حوزه‌های وابسته در مطبوعات؛ زمستان 1389

مهرناز ندیری

اشاره
آنچه در پی می‌آید فهرست گزیده مقاله‌هایی در زمینه عملیات روانی و تهدید نرم در حوزه ارتباطات، اینترنت، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و روابط عمومی، جنگ نرم و جنگ رسانه می‌باشد که در فصل زمستان 1389 در مطبوعات کشور چاپ شده است. مواردی که خارج از این فاصله زمانی در مطالب زیر دیده می‌شود مربوط به تأخیر در انتشار نشریه مربوطه است.

ارتباطات
- «ارتباطات رسانه‌ای ایران و افغانستان؛ ظرفیت‌ها و راه‌کارها» هاتف پوررشیدی، ماهنامه نسیم بخارا، سال6، ش8 (پائیز و زمستان1389).
- «انتخاب روش‌شناسی در مدیریت سازمان‌های رسانه‌ها». عبدالعلی علی‌عسگری، آسیه زارعی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال17، ش63 (پائیز1389): 69-90.
- «بی‌اخلاقی در رسانه‌ها اعتماد مخاطبان را از بین می‌برد: نگاهی به چرایی بی‌اخلاقی در رسانه‌ها». جواد صبوحی، روزنامه قدس، سال34، ش6599 (12 دی1389):14.
- «تربیت رسانه‌ای تهدید جدی آموزش خانواده: آسیب‌هایی که نوجوانان را تهدید می‌کند». صدیقه‌ توانا، روزنامه کیهان، ش19864(25 بهمن1389):5.
- «"توجه" حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه». علی‌اکبر فرهنگی، علیرضا قراگوزلو، سیاوش صلواتیان، فصلنامه پژوهش‌ها ارتباطی، سال17، ش63(پائیز1389):91-114.
- «چهره و ارتباط غیرکلامی در آموزه‌های قرآنی». علی لطفی، فصلنامه مشکوه، سال29، ش109 (زمستان 1389): 8-28.
- «حقوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی». کاظم معتمدنژاد، حبیب‌اله معظمی گودرزی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال17، ش63 (پائیز 1389):11-38.
- «حوزه به سقوط اخلاقی رسانه‌ها توجه کند: نگاهی به مسئله اخلاق در رسانه در گفت‌وگو با کارشناسان». محمد بیدارمنش، روزنامه قدس، سال24 (19 دی1389):10.
- «راه‌کارهای ارتباط رسانه‌ای ایرانیان داخل و خارج: در نشست تخصصی شورای عالی ایرانیان بررسی شد». روزنامه دنیای اقتصاد، سال9، ش2275 (26 دی1389):2.
- «رسانه ابزار سیاست نیست: در نشست بررسی شیوه‌های مدیریتی رسانه‌های کشور در دانشگاه علامه طباطبایی عنوان شد». جواد افتاده، روزنامه همشهری، سال19، ش5353 (10 اسفند1389):8.
- «رسانه تعزیه (مروری بر عناصر و کارکردهای ارتباطی تعزیه)». مسلم نادعلی‌زاده، دو فصلنامه‌نامه فرهنگ و ارتباطات، سال1، ش2 (بهار و تابستان1389):139-170.
- «رسانه مطلوب از منظر امام خمینی(ره)». ابراهیم برین، فصلنامه افق، سال7، ش69 (تابستان1389):9.
- «رسانه‌ها بدعادت شده‌اند: گزارش از روند رو به رشد تجاری شدن اخبار». امین جلال‌وند، روزنامه شرق، سال5، ش1172 (9 بهمن 1389):13.
- «رسانه‌ها در دوره بحران باید چگونه باشند: با حضور محمد سلطانی‌فر در "خبر" بررسی شد». معصومه ستوده، روزنامه خبر، سال14، ش3479 (6 بهمن1389):3.
- «رسانه‌ها و افکار عمومی (بر مبنای بیانات رهبر معظم انقلاب)». سیدمرتضی کاظمی دینانی، فصلنامه افق، سال7، ش69 (تابستان1389): 37-61.
- «رسانه‌های مدرن و رسانه شیعه». سیدمحمدعلی غمامی، ویژه‌نامه تا روزنامه همشهری، سال19، ش62 (آبان 1389): 28-32.
- «سرنیزه‌ای به نام فرهنگ». شهید اصلانی، ماهنامه موج عصر، سال2، ش11-12 (سال1389): 2.
- «سواد رسانه‌ای؛ از تعریف تا تمجید: گزارش نشست "سواد رسانه‌ای، ضرورت دنیای امروز" در دانشگاه تهران». جواد افتاده، روزنامه همشهری، سال19، ش5321 (29 دی1389): 8.
- «سیر اندیشه اخباری در مذهب تشیع». علیرضا ذکاوتی قراگزلو، فصلنامه میثاق امین، سال4، ش 15(تابستان1389): 11-38.
- «شاخص‌ها و موانع آگاهی‌بخش در خبر». دانشمندی، نیکو ملکوتی‌خواه، فصلنامه افق، سال7، ش69 (25 دی1389): 63-114.
- «عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه یا تأکید بر خبر». نرگس شاه‌محمدی‌بنی، فصلنامه افق، سال7، ش69 (تابستان1389): 183-210.
- «فعالیت رسانه‌ای باید منتج به آگاهی‌بخشی شود». روزنامه عصر آزادی، سال14، ش2518 (18 دی1389): 3.
- «"فقه رسانه" افق‌های تازه‌ای را پیش روی حوزه ارتباطات قرار می‌دهد: تبیینی از بیانات رهبری درباره اخلاق در رسانه‌ها از منظر استادان و فعالان رسانه‌ای». زهره کهن‌دل، روزنامه قدس، سال24، ش6597 (9دی1389): 14.
- «قانون و اخلاق در رسانه». مرتضی هوشیار، فصلنامه افق، سال7، ش69 (تابستان1389): 145-146.
- «گذری بر تعاملات دولت و ارتباطات در ایران: جامعه‌شناسی تبلیغات سیاسی در دوره پهلوی دوم». سیدمجید امامی، دوفصلنامه فرهنگ و ارتباطات، سال1، ش2 (بهار و تابستان1389): 27-54.
- «]گزارش اخبار بین‌المللی[: گواهی شهود عاقبت خدمات خبری و گزارش‌گری بین‌المللی». ترجمه علیرضا باستانی، روزنامه شرق، ش1097(5آبان1389): 15؛ ش1109(19آبان1389): 15؛ ش1120(3آذر1389): 15؛ ش1125(17آذر1389): 15؛ ش1131(17آذر1389): 15؛ ش1147(8 دی1389): 15؛ ش1161(25 دی1389): 13.
- «گزارش سفر هیئت رسانه‌ای افغانستان به تهران». ماهنامه نسیم بخارا، سال6، ش8 (پائیز و زمستان1389): 73-75.
- «مذاکره در سیاست هنوز معنی سازش دارد: گفت‌وگو با هادی خانیکی، استاد ارتباطات». مهدی جلیلی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، ش3(مرداد1389): 59.
- «ممنوعیت ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی: حمایت از حریم خصوصی اشخاص باید جدی‌تر شود». سیدمحمد مهدی غمامی، روزنامه همشهری(ضمیمه حقوق)، سال19، ش5335 (18 بهمن1389): 16.
- «هم‌آغوشی موفق سنت و مدرنیته: جستاری در مفاهیم ارتباطی متجلی در جنبش مشروطه». علی طهرانبند، فصلنامه مدیریت ارتباطات، ش3 (مرداد1389): 49.
- «همت مضاعف و کار مضاعف در مدیریت رسانه». محمود جان‌قربانی، ماهنامه مسجد، سال18، ش149(اردیبهشت1389): 8-9.

اینترنت و اطلاع‌رسانی
- «آیا با اینترنت می‌توان ذهن جامعه را خواند». ترجمه بابک باقرزادگان، ماهنامه دانشمند، سال49، ش570 (فروردین1390).
- «اخلاق گمشده فضای سایبری». روزنامه قدس، سال24، ش6641 (14 اسفند1389): 14.
- «اینترنت را به فضای تبلیغی تبدیل کنیم: دکتر قاسم‌خان در یک نشست علمی عنوان کرد:». روزنامه قدس، ش662 (10 بهمن1389): 10.
- «پنج اصل مهم در استفاده از اینترنت: بچه‌ها، مواظب باشید». علی کازرونی زند، روزنامه قدس، سال24، ش6646 (10 اسفند1389(: 12.
- «جدال اینترنتی قدرت: گفت‌وگو با دکتر کمالی‌پور، استاد دانشگاه پوردو امریکا». ویژه‌نامه روزنامه همشهری، ش62 (آبان1389): 108-109.
- «رسانه‌های دیجیتال؛ لزوم امنیت و نظارت: رسانه‌های فضای مجازی در عین کنترل باید حمایت و تأمین شوند». سیدمحمد مهدی غمامی، روزنامه همشهری(ضمیمه حقوق)، سال19، ش5306 (12 دی1389): 16.
- «رسانه‌های دیجیتال مراجع متعدد و حق دسترسی آزاد: پیشرفت مبتنی بر دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات است». سیدمحمد مهدی غمامی، روزنامه همشهری، سال19، ش5313 (20دی1389): 16.
- «رسانه‌ها و الزامات حریم خصوص: جمهوری اسلامی تحول مفهوم کرامت انسانی برای تضمین حریم خصوصی است». سیدمحمد مهدی غمامی، روزنامه همشهری، سال19، ش5330 (11بهمن1389): 16.
- «سلامت در رسانه‌های تصویری و دیجیتال». روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش24948 (27 دی1389): 2-3.
- «سلطه غول‌های رسانه‌ای بر محتوای اینترنت: گفت‌وگو با جاس‌هندز». ترجمه یعقوب نعمتی و روجتی، روزنامه رسالت، سال26، ش7184 (29 دی1389): 17.
- «شبکه‌های اجتماعی، اتاق راهبردی فتنه سبز». محمدرضا متانت، روزنامه رسالت، سال25، ش7165(7 دی1389): 17.
- «شبکه‌سازی اجتماعی از فیس‌بوک تا مساجد». روزنامه استکبار، سال6، ش1965 (21 بهمن1389): 1 و11.
- «شیفتگان تکنولوژی در عصر جدید». جواد افتاده، روزنامه همشهری، مثال 19، ش5317 (25 دی1389): 8.
- «فناوری اطلاعات، نوجوانان و بحران هویت». محمود نجفی علمی، فصلنامه ره‌آورد نور، سال9، ش32 (پائیز1389): 12-23.
- «فهم ارتباطی و اطلاعاتی ویکی‌لیکس». هادی خانیکی، روزنامه آرمان، روابط عمومی، ش1540 (پائیز1389): 6.
- «فیلترینگ در ایده اینترنت پاک مطرح نیست: مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات». حامد شفیعی، روزنامه شرق، سلا5، ش1157 (20 دی1389): 8.
- «گذری بر پدیدار شدن و تأثیرات شبکه‌های اجتماعی». ماهنامه وب، سال11، ش130 (فروردین1390): 80-82.
 «ماهواره، رسانه یا مروج فساد: احکام شرعی و قانونی در خصوص استفاده از ماهواره». احسان نامی، روزنامه همشهری، سال19، ش5358 (16 اسفند1389): 3.
- «مراقبان اینترنتی: افزایش چالش‌های امنیتی و راه‌اندازی پلیس مجازی». روزنامه دنیای اقتصاد، سال9، ش2283 (6 بهمن 1389): 25-26.
- «مفهوم‌شناسی هویت مجازی در فضای سایبر». آرش خسروی، فصلنامه ره‌آورد نور، سال0، ش32 (پائیز1389): 6-11.
- «نشست هدایت شده از طریق ویکی‌لیکس: ابعاد رسانه‌ای ویکی‌لیکس بررسی شد». حمید ضیایی‌پرور، روزنامه همشهری، سل19، ش5297 (1 دی1389): 8.
- «وب اجتماعی، عامل گفتمانی کردن ارتباطات: در نشست مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران مطرح شد». جواد افتاده، روزنامه همشهری، سال19، ش5303 (8 دی1389): 8.
- «ورود پلیس به فضای مجازی: پلیس راه را به روی مجرمان اینترنتی می‌بندد». احسان نامی، روزنامه همشهری، سال19، ش5335 (18 بهمن1389): 3.
- «ورود کودکان بدون همراه ممنوع!: فضای اینترنت ناامن است». روزنامه جوان، سال12، ش3326 (4 بهمن 1389): 7.

تبلیغات و روابط عمومی
- «آموزش مداوم کارگزاران روابط عمومی، ضمانت حرکتی رو به رشد». بهزاد رشیدی، مهری مهدوی، ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56 (تیر و مهر1389): 17-22.
- «اخلاق در روابط عمومی و روابط عمومی اخلاقی». بهمن توکلی فرد، روزنامه اطلاعات، ش24987 (17 اسفند1389): 11.
- «استفاده از رسانه و توازن رسانه‌ای». طیبه منصوری شاد، ماهنامه روابط عمومی، ش74 (
- «استفاده از رسانه و توازن رسانه‌ای». طیبه منصوری‌شاد، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 30-34.
- «افکار عمومی و روابط عمومی در ایران». علیرضا سعیدآبادی، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 49-51.
- «الگوی نظری برای پیکارهای روابط عمومی». ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 52-55.
- «ایران توانست اعتماد افکار عمومی را جذب کند». محمد بلوری، روزنامه شرق، سال5، ش1182(23 بهمن1389): 12.
- «باز هم مرداک باز هم تبلیغات انتخاباتی». هفته‌نامه سروش، ش1478(17 اسفند1389): 68-72.
- «برای پیام‌های بازرگانی پرانتز باز کنید: میان دنیای پیام‌های بازرگانی و دنیای واقعی یک مرز مشخص وجود دارد». آناهیتا احمدی، هفته‌نامه سروش، سال31، ش1469(4 دی1389): 40-41.
- «به بدنه کارشناسی روابط عمومی ایران اعتقاد دارم». ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 35-39.
- «پیش‌نیازهای رشد روابط عمومی در ایران: در گفت‌وگو با پروفسور یحیی کمالی‌پور مطرح شد». پژمان موسوی‌پور، روزنامه شرق، سال5، ش1199(14 اسفند1389): 14.
- «تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد روابط عمومی». دونالد رایت، میشل هینس؛ ترجمه گیتی هورمند، ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9(تیر و مهر1389): 52-69.
- «تبلیغات تجاری و مصرف‌گرایی: تحلیل نشانه شناختی آگهی‌های تجاری تلویزیون در ایران». حمید عبداللهیان، حسین حسینی، هفته‌نامه سروش، سال31، ش1471(18 دی1389): 43-44.
- «تبلیغات تلویزیونی مجموعه‌ای از ایماژها و گفتار». ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55- 56(تیر و مهر1389): 98-99.
- «جایگاه لحن کلام در ارتباط غیرکلامی». بهناز بایر، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 56.
- «جهانی بی‌هنر، نگاهی به مصرف‌گرایی لجام‌گسیخته». علیرضا باوندیان، ماهنامه موعود، سال15، ش122(فروردین1390): 56-60.
- «چهاردهه آموزش و پرورش و نهادسازی برای هنر هشتم». ابراهیم عبداله‌زاده، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 43-45.
- «درآمدی بر بحران مصرف‌گرایی». فریده پیشوایی، ماهنامه جامعه، سال7، ش79(فروردین1390): 31-36.
- «در ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی چه گذشت؟». مسعود صامتی، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 7-14.
- «رابرت مردوخ کیست؟: نگاهی به زندگی و فعالیت‌های غول رسانه‌های غرب». روزنامه ابتکار، سال6، ش1936(14 دی1389): 9.
- «رابطه تماشای آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی». رضا اسمی، اسماعیل سعدی‌پور، حسن اسدزاده، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال17، ش61 (بهار1389): 93-117.
- «راهبردهای برنامه‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف (با تکیه بر مبانی حقوقی و دینی)». محسن اسماعیلی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال17، ش62 (تابستان1389): 83-106.
- «رسانه ملی و شکل‌دهی به الگوی بهینه مصرف شهروندان در مسائل شهری: اتخاذ یک مدل نظری». علی حاجی محمدی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال17، ش62 (تابستان1389): 51-82.
- «روابط عمومی؛ پدر و فرزند فرهنگ: گزارشی از ششمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی ایران با موضوع مهندسی فرهنگی». محمدصادق (هنادی، روزنامه جوان، سال12، ش3325(3 بهمن1389): 11.
- «روابط عمومی رایانه‌ای در آینده». یوگن مارلو؛ ترجمه غلامرضا آذری، ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مرداد1389): 37-41.
- «روابط عمومی و سونامی ارتباطات الکترونیک». جولیاس هابس باوم، ماهنامه تحقیقات عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر1389): 11-13.
- «روابط عمومی و مقبولیت اجتماعی: رویدادها و وقایع درون‌سازمانی و فعل و انفعالات آن لاجرم به محیط اطراف سیستم کشیده شده است». ماهنامه روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر1389): 42-47.
- «رویکردها در حوزه روابط عمومی باید متحول شود: زمانی می‌توانیم موفق باشیم که انسان‌ها را درک کنیم؛ یک استاد روابط عمومی در گفت‌وگو با مردم‌سالاری». کوروش شرفشاهی؛ روزنامه مردم‌سالاری، سال10، ش2533(7 دی1389): 10.
- «فصلی ناخوانده از روابط عمومی ایران». میرزابابا مطهری‌نژاد، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 48.
- «کنکاشی در ارتباط روابط عمومی و فرهنگ». کریستین دیمون، آن سرما؛ ترجمه گیتی هورمند، ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر 1389): 29-36.
- «گره مشکلات اجتماعی کجا باز می‌شود». بهمن توکلی‌فرد، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 17-19.
- «ماهیت مهارت‌های اجتماعی». شیرین موسی زاده، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 15-16.
- «مخاطبی که حق انتخاب دارد». کامران علمدهی، هفته‌نامه سروش، سال31، ش1477(30 بهمن1389): 34.
- «مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک پیام تبلیغاتی». ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر1389): 48-51.
- «معماری اطلاعات و فرآیندهای کاری روابط عمومی». ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر1389): 86-87.
- «نظریه شکاف آگاهی». ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر1389): 80-82.
- «نقش رسانه هویت و الگوی مصرف: رویکرد نظری». محمدحسن شیخ‌الاسلامی، محسن عسگریان، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال17، ش62(تابستان1389): 9-30.
- «نقش روابط عمومی در تحقق اهداف سازمانی و حل مشکلات کارکنان». محمد پورنبی، یوسف افضلی، روزنامه حمایت، ش2190(12 اسفند1389): 15.
- «نقش روابط عمومی در مدیریت بحران». مهدی حاجیان، علی قنبرزاده، ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال9، ش55-56(تیر و مهر1389): 23-28.
- «نگاهی به نتایج یک تحقیق درباره تأثیرات رسانه بر مصرف مخاطبان». خاتون الله‌کرم‌پور، ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 27-29.
- «یادواره مسعود برزین، چهره ماندگار روزنامه نگاری و روابط عمومی». ماهنامه روابط عمومی، ش74(دی1389): 46-47.

جنگ نرم
- «آغاز دوره تازه ترویج اسلام‌هراسی در رسانه‌های امریکا». هفته‌نامه سروش، ش1467(20 آذر1389): 60.
- «امریکا، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی تهدید نرم در ایران». مجتبی شجاعی، روزنامه وطن امروز، سال3، ش581(18 دی1389): 6.
- «آموزش ضد اسلام‌هراسی به مثابه یک ضرورت». یاسمین زین؛ ترجمه میلاد مهدوی، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 75.
- «اخراج به خاطر برخورد با اسلام‌ستیزی». هفته‌نامه سروش، ش1472(25 دی1389): 72-73.
- «از گینزویل تا سوراخانی». نگاهی به نقش شبکه سحر در خصوص اسلام‌ستیزی در آذربایجان». شیدا اسلامی، روزنامه کیهان، ش19880(15 اسفند1389): 10.
- «اسلام‌ستیزی و اسلام‌هراسی در انگلستان». مینا خدادادی، ماهنامه رادیو، ش49(اسفند1388): 86.
- «اسلام‌هراسی؛ آموزش و گزارش کمیسیون مسلمانان بریتانیا و اسلام‌هراسی». جهان‌ پورآقایی، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 56-63.
- «اسلام‌هراسی؛ تصویر غلط غربی‌ها از اسلام». روزنامه ایران، ش4739(14 اسفند1389): 22.
- «اسلام‌هراسی، پروژه‌ای برای تمام فصول: نقدی بر سخنان دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان در کنفرانس امنیتی مونیخ». روزنامه جام‌جم، سال11، ش3076(7 اسفند1389): 10.
- «اسلام‌هراسی در اروپا؛ بررسی موردی فیلم "فتنه"». حسینغلی افخمی، محمد نیک ملکی، فصلنامه رسانه، ش79(پائیز1388): 87-112.
- «اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل». علی مرشدی‌زاد، دو فصلنامه دانش سیاسی، ش6(پائیز و زمستان1389): 113.
- «اسلام‌هراسی در رسانه‌های غرب». سهراب صادقی، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 66-74.
- «اسلام‌هراسی در رسانه‌های غربی؛ مطالعه موردی روزنامه تایمز چاپ لندن». محمد حسن‌خانی، فصلنامه رسانه، ش79(پائیز1389): 45-65.
- «اسلام‌هراسی ریشه‌ها، زمینه‌ها و نشانه‌ها». ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 46- 51.
- «اسلام‌هراسی غربی در فیلم مصری». روزنام کیهان، ش19821(21 دی1389): 10.
- «اسلام‌هراسی، مقدمه‌ای بر اسلام‌ستیزی». ماهنامه پرسمان، ش94(مهر و آبان1389): 12.
- «اسلام‌هراسی و اسلام‌دولتی». آندرو شریاک؛ ترجمه مستانه فرنام، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 44-45.
- «اسلام‌هراسی و پیامدهای آن». کرلیس آلن؛ ترجمه فاطمه محمدی، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 26.
- «انقلاب اسلامی ایران تجلی قدرت نرم». علیرضا رضاخواه، روزنامه خراسان، ش7765(17 بهمن1389): 2.
- «ایجاد خاکریز در برابر حمایت جنگ نرم: ضرورت جامعه‌پذیری مبانی مردم‌سالاری دینی و دستیابی به فرهنگ سیاسی پایدار». محمد اسکندری، روزنامه رسالت، سال26، ش7213(8 اسفند1389): 7.
- «بصیرت و دشمن‌شناسی لازمه پیشرفت». زهرا سهرابی زمانی، مریم سهرابی رنانی، ماهنامه موج عصر، سال2، ش11-12(سال1389): 66-71.
- «بی‌اعتنایی افکار عمومی در غرب به پروژه اسلام‌ستیزی». عاطفه توکلی خمینی، محمدمهدی منصف‌پور، روزنامه جام‌جم، ش 3006(9 آذر1389): 10.
- «پشت پرده اسلام‌هراسی در غرب: سرپوشی برای سیاست‌های سرمایه‌داری». علیرضا قشقایی، روزنامه رسالت، ش7221(17 اسفند1389): 17.
- «تجمع اعتراض‌آمیز در نیویورک علیه سیاست اسلام‌هراسی در امریکا». روزنامه کیهان، ش19882(17اسفند1389): 16.
- «تحلیل گفتمان اسلام‌هراسی در فضای قطبی‌گرایی». رسول نوروزی، دوهفته‌نامه پگاه حوزه، ش297(بهمن1389): 33.
- «تظاهرات امریکایی‌ها علیه لایحه اسلام‌هراسی کنگره». روزنامه ایران، ش4742 (17 اسفند1389): 6.
- «تعریف رسانه‌هایغربی از قدرت ایران؛ خوشحال باشیم یا نگران!؟». روزنامه ابتکار، سال6، ش1978(18 اسفند1389): 9.
- «جنگ روانی؛ تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و رفتارها: نگاهی به تعاریف، تاریخچه و اهداف جنگ روانی». علی‌اکبر رضایی، روزنامه رسالت، سال26، 7181(26دی1389): 14.
- «جنگ نرم: از تهدید تا پاسخ». حسین حسینی، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش26(تابستان1389): 33-62.
- «جنگ نرم در برابر قدرت نرم». سیدمجید حسینی‌زاد، روزنامه همشهری، ش62(آبان1389): 75-73.
- «جنگ نرم در کلام مقام معظم رهبری (مدضلله‌العالی)». ماهنامه موج عصر، سال2، ش11-12(سال1389): 16-19.
- «جنگ نرم سایبری در فضای شبکه‌های اجتماعی». حمید ضیایی‌پرور، ویژه‌نامه روزنامه همشهری، ش62(آبان1389): 111-113.
- «جنگ نرم و راهبرد عملیات روانی». روزنامه جام‌جم، سال11، ش3073(3 اسفند1389): 20.
- «جنگ نرم و رویکرد نوین غرب». حجت‌الله مرادی، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش26(تابستان1389): 5-6.
- «جنگ نرم و شمشیر دو لبه رسانه‌های غرب: در گفت‌وگو با دکتر فواد ایزدی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان». مجید مهرابی دلجو، ویژه‌نامه روزنامه همشهری، ش62(آبان1389): 24-26.
- «جنگ نرم و هجوم فرهنگی». فصلنامه ره‌آورد نور، سال9، ش49(پائیز1389): 2-5.
- «خدمت به مردم و محرومین بهترین‌ راه مقابله با جنگ نرم». ماهنامه امید انقلاب، سال29، ش410 (مهر1389): 20-21.
- «دو چهره اسلام‌هراسی، سلبی و ایجابی در تبلیغات غرب». فصلنامه رسانه، ش79(پائیز1388): 29-44.
- «شبح اسلام‌هراسی و نژادپرستی بر فراز انگلیس: گفت‌وگو با مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلستان». یعقوب نعمتی و روجنی، روزنامه رسالت، ش7221(17 اسفند1389): 17.
- «شرق‌شناسی هگلی و سیاست رسانه‌ای مبتنی بر اسلام‌هراسی». مجید توسلی رکن‌آبادی، فصلنامه رسانه، ش79(پائیز1388): 57-70.
- «گزارش را نیمدتراست: اسلام‌هراسی: چالشی در برابر همه‌ها». ترجمه احمد مسلمی، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389): 38.
- «گزارشی از نشست اسلام‌هراسی: چیستی و چرایی». ماهنامه کتاب ماه دین، ش161 (اسفند 1389): 64-65.
- «گسترش سریع اسلام‌هراسی در سطح اروپا». پیه اسکوبار، ماهنامه سیاحت غرب، ش88(آذر1389): 5.
- «گفتمان اسلام‌هراسی در امریکا؛ مطالعه موردی فاکس‌نیوز». حسن مجیدی، فصلنامه رسانه، ش79(پائیز1388): 71-86.
- «لزوم درک گذار از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم». روح‌المین سعیدی، روزنامه رسالت، ش7155(24 آذر1389): 8.
- «مسئله اسلام‌هراسی است». ترجمه نجمه گرگانی، ماهنامه امتداد، ش60(بهار1389): 68.
- «مهندسی براندازی نرم مبتنی بر مشروعیت‌زدایی». جواد جمالی، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش26(تابستان1389): 113-134.
- «نخستین دهه اسلام‌هراسی». کریس آلن؛ ترجمه محسن نریمانی، ماهنامه کتاب ماه دین، ش161(اسفند1389):12.
- «نژادپرستی و اسلام‌هراسی در امریکا». هوراک کمپل؛ ترجمه م.پارسا، روزنامه رسالت، ش7191(9 بهمن1389): 18.
- «نقش طرد اجتماعی در جنگ نرم». احسان شریف‌زاده، روزنامه کیهان، سال69،ش19841(26 دی1389): 6.
- «نقش نرم‌افزارها در جنگ نرم». علی روح‌اللهی خراسانی، فصلنامه ره‌آور نور، سال9، ش32(پائیز 1389): 32-35.
- «ابعاد دیپلماسی عمومی "ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها"». سیدباقر سیدجوادی، روزنامه جمهوری اسلامی، سال32، ش9079(8 دی1389): 6.

جنگ و رسانه
- «اعتراف به شکست بی.بی.سی: گزارشی از میزگرد نقد شبکه‌های خبری بریتانیا». مرتضی اخوان، روزنامه جوان، سال12، ش3312(18 دی1389): 12.
- «اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات». سعید زارع‌زاده، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال9، ش189(دی1389): 22-31.
- «باید مستندهایمان به جنگ نرم برویم: مهدی همایون فراتر از مستندهای تکان‌دهنده شبکه خبری پرس.تی.وی می‌گوید». میلاد شمالی، هفته‌نامه سروش، سال31، ش1472(25 دی1389): 57-58.
- «بررسی ابعاد اجتماعی- فرهنگی جنگ نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران». مهسا ماه‌پیشانیان، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش26(تابستان1389):155-174.
- «بی.بی.سی فارسی تسلیم B.B.C انگلیسی شد!: دم خروس دمکراسی و سانسور نوین با خشونت لندن خودنمایی کرد». مهدی خانعلی‌زاده، روزنامه ایران، سال16، ش4691(15 دی1389): 13.
- «پدافند غیرعامل جنگ رسانه‌ای در فضای سایبر». حمید ضیایی‌پرور، ماهنامه دنیای مخابرات و اطلاعات، سال7، ش77(آذر1389): 33-38.
- «تداوم و نزاع صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها در رسانه‌های اجتماعی: نبرد2». محمدمهدی مولایی، ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات». سال11، ش95(آبان1389): 60-61.
- «جنگ سایبر و کاربرد شبکه‌های Ad-hoc». محمدجواد اسدی‌فرد، ماهنامه امید انقلاب، سال29، ش410(مهر1389): 38-39.
- «چرا رسانه‌های امریکا همواره بر طبل جنگ می‌کوبند؟». هفته‌نامه سروش، سال31، ش1478(7 اسفند1389): 69.
- «چهار سناریوی رسانه‌ای غرب علیه ایران». جعفر تکبیری، روزنامه جوان، سال12، ش3330(10 بهمن1389): 6.
- «دیپلماسی عمومی و راهبرد جذب اعتماد مخاطب: استراتژی شبکه بی.بی.سی». کوشا گرجی، مجید حسینی، ویژه‌نامه روزنامه همشهری، ش62(آبان1389): 56-57.
- «راهکارهای رسانه‌ای امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران». مهسا ماه‌پیشانیان، فصلنامه رسانه، سال20، ش79(پائیز1388): 147-175.
- «رسانه به جای هویج و چماق: مختصات جنگ نرم در گفت‌وگوی قدس با کارشناسان». غفار پارسا، روزنامه قدس، سال24، ش6593(4 دی1389): 8.
- «رسانه، جامعه مدنی و افکار عمومی». مریم رضایی، روزنامه آرمان روابط عمومی، ش1533(25 دی1389): 9.
- «عملیات روانی حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی». فرج‌الله اردیزی، فصلنامه عملیات روانی، سال57، ش26(تابستان1389): 89-112.
- «فعال شدن بازوی رسانه‌ای غرب: استراتژی رسانه‌ای غرب در برابر انقلاب اسلامی». امیدوار بنی‌سلیم، روزنامه همشهری، سال19، ش5362(21 اسفند1389): 15.
- «محصولات فرهنگی و رسانه‌های انقلابی». احسان مینایی‌راد، روزنامه خراسان، سال26، ش7190(7بهار1389): 18.
- «نگاه راهبردی به رسانه و مقابله با مظلومیت فرهنگی: بررسی سه دهه مقابله به هجمه فرهنگی غرب در گفت‌وگو با مهدی مصطفوی». محمد مهرابی دلجو، روزنامه همشهری(ویژه نامه)، ش62(آبان1389): 20-23.
- «نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی». حجت‌الله مرادی، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش26(تابستان1389): 63-88.

Skip Navigation Links