آمار بازدیدکنندگان: 904154    کاربران آنلاین: 3


omn  منابع

ln

فهرست گزیده مقالات عملیات روانی و تهدید نرم و حوزه‌های وابسته در مطبوعات؛ فصل تابستان 1389

مهرناز ندیری

اشاره
آنچه که در پی می‌آید فهرست گزیده مقاله‌هایی در زمینه عملیات روانی و تهدید نرم در حوزه ارتباطات؛ اینترنت و اطلاع‌رسانی؛ تبلیغات و روابط عمومی؛ جنگ نرم؛ جنگ و رسانه می‌باشد، که در فصل تابستان 1389 در مطبوعات کشور چاپ شده است. مواردی که خارج از این فاصله زمانی در مطالب دیده می‌شود، مربوط به تأخیر در نشریه انتشار نشریه مربوطه است.

ارتباطات
- آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)». محمدحسین جمشیدی، روزنامه اطلاعات، ش 24786 (8 تیر 1389)، 6؛ ش 24787 (9 تیر 1389): 6.
- «آغاز طرح نظارت عمومی بر عملکرد رسانه‌ها: معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد خبر داد» محمد مصدق، روزنامه قدس، سال 23، ش 6475 (11 مرداد 1389): 14.
- «ارزیابی تأثیر رسانه‌ها بر ماهیت انسانی ایرانی». احسان‌الها نیک‌آیین، فصلنامه عملیات روانی، سال 6، ش 23 (پائیز 1388): 135-152.
- «ارتباطات اسلامی و علوم انسانی». حمید مولانا، روزنامه کیهان، ش 19703 (7 مرداد 1389): 16؛ ش 19709 (14 مرداد 1389): 16؛ ش 19715 (21 مرداد 1389): 16؛ ش 19721 (28 مرداد 1389): 16.
- «استفاده از رسانه، مثبت یا منفی». هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1442 (29 خرداد 1389): 7.
- «اندیشه‌های شهید بهشتی و معرفت‌شناسی فکری و جلوه‌های اجتماعی و سیاسی آزادی». روزنامه جمهوری اسلامی، سال 32، ش 8927 (1 تیر 1389): 6؛ ش 8930 (6 تیر 1389): 6؛ ش 8932 (8 تیر 1389):6.
- «انقلاب فرهنگی و سیاست آموزشی». محمد بهشتی، روزنامه جمهوری اسلامی، سال 32، ش 8928 (2 تیر 1389):10؛ ش 8929 (3 تیر 1389): 10؛ ش 8930 (6 تیر 1389):6.
- «ایجاد چالش در ذات خبر است؛ گفت‌وگو با دکتر محمد سلطانی‌فر استاد رشته ارتباطات». روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 24819 (18 مرداد 1389):6.
- «باز هم تردستی رسانه‌ای پنتاگون». بهروز فرهمند، روزنامه قدس، سال 23، ش 6446 (6 تیر 1389):16.
- «بررسی پوشش خبری رسانه‌ای غرب از تصاویر شکنجه زندانیان در ابوغریب». حجت‌الله مرادی، سال 7؛ ش 25 (بهار 1389):61-78.
- «بررسی و مقایسه مدل‌های اثرات رسانه‌ها». اسماعیل سعدی‌پور (بیابانگرد)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال 16، ش 58 (تابستان 1388): 121-152.
- «تلفن همراه یک رسانه». علی‌ اصغرکیا، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):4-17.
- «چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه». هادی خانیکی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 4، ش 1-2 (1388):79-92.
- «چشم‌انداز توسعه جامعه اطلاعاتی در ایران». روزنامه اطلاعات، ش 24801 (27 تیر 1389):17-18.
- «حجاب و عفاف در اتاق فرمان رسانه‌ها: این رویارویی جدی است». رضا فرخی، روزنامه جوان، ش 3180 (3 مرداد 1389):5.
- «دنیایی بین من و فرزندانم! : تأثیر رسانه‌ها در ایجاد اختلاف انسانی». رامین چابکی، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1445 (19 تیر 1389):70.
- «دو جهانی شدن‌ها و ارتباطات بین تمدنی: تحلیل روشمندی ارتباط فرهنگی در جهان». سعید رضاعاملی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال 3، ش 9 (بهار 1389):1-37.
- «رسالت رسانه: نگاهی به تأثیر رسانه در تعالی نوع بشر و تحقق آرمان‌های مربوط به حقوق بشر». نجمه روزی‌طلب، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5178 (14 مرداد 1389):8.
- «رسانه در آینه تاریخ: تأثیر متقابل حقوق و رسانه». نجمه روزی‌طلب، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5183 (11 مرداد 1389):3.
- «رسانه ملی در خط مقدم رویارویی با همه بداخلاقی‌ها: احمدی‌نژاد در همایش افق رسانه». هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1449 (16 مرداد 1389):82.
- «رسانه‌ها و دموکراسی». روح‌الله حسن کاویار، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 137 (مرداد 1389):60-67.
- «رسانه‌ها و فمئیسم». رضا نقیب‌السادات، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 26 (اردیبهشت 1389): 4-17.
- «رسانه‌های خبری و سیاست خارجی مروری اجمالی بر نظریه‌های موجود». عباس ملک، کریستا ای و یگاند؛ ترجمه حبیب راثی تهرانی، فصلنامه افق آموزش، ش 67 (زمستان 1388):155-187.
- «رشد عقل و خرد جمعی در سایه وسایل ارتباط جمعی: بازخوانی یک پژوهش درباره نقش و کارکردهای رسانه‌های جمعی». ناهید موهنان، ماهنامه روابط عمومی، ش 70 (بهار 1388): 26-34.
- «روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی سال 2010». ماهنامه دیده‌بان ارتباطات، سال 2، ش 4 (فروردین – اردیبهشت 1389): 3.
- «زندگی را از رسانه یاد بگیرید: نقش رسانه‌ها در فرآیند جامعه‌پذیری». مصطفی المعله، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1445 (19 تیر 1389): 73.
- «سلطه میلیاردی یهودی بر رسانه‌های جهان». روزنامه جمهوری اسلامی، سال 32، ش 8937 (14 تیر 1389): 6.
- «"فارسی وان" کجا را نشانه گرفته است؟» روزنامه پیام زمان، ش 1787 (19 مرداد 1389): 9.
- فارسی وان و اثرات مخرب آن». پیمان اصلانی، روزنامه بانی فیلم، ش 1774 (3 مرداد 1389): 5.
- «فتنه بزرگ‌تر تحریک غریزه برای استعمار فرهنگی "جوان" گزارش می‌دهد». رضا فرخی، روزنامه جوان، ش 3197 (24 مرداد 1389): 5.
- «فلسفه اطلاعات». علی جلالی دیزجی، ماهنامه کتاب ماه کلیات، سال 13، ش 152 (مرداد 1389): 22-29.
- «کلمات شما، شخصیت شماست! :تأثیر زبان رسانه‌ها بر شخصیت مخاطبان». میلاد حاجی پروانه، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1445 (19 تیر 1389): 68.
- «کارنامه کامیاب: مروری بر زندگی و آثار پدر علم ارتباطات ایران؛ دکتر کاظم معتمدنژاد». ابراهیم عبدالله زاده، روزنامه شرق، سال 5، ش 1025 (10 مرداد 1389) 14.
- «گسترش رسانه‌ها و شخصی شدن سیاست». گری استیسی اسمیت لی، چینبگ هانگ؛ ترجمه پروین مشاقی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7071 (8 شهریور 1389): 9.
- «گفت‌وگو با دکتر بیژن عبدالکریمی: رسانه‌های جمعی و تولید حقیقت». مسعود پیوسته، روزنامه شرق، سال 5، ش 1043 (31 مرداد 1389): 8.
- «مأموریت جدید رسانه‌ها: سیری در عملکرد اهالی ژورنالیسم قرن 21». بهروز بهزادی، روزنامه شرق، سال 5، ش 1034 (20 مرداد 1389): 15.
- «مردان هرکول و زنان باربی: تأثیر رسانه‌ها بر تناسب اندام بدن». حسین مهربانی‌فر، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1449 (16 مرداد 1389): 72.
- «مرزهای نو در ارتباطات بین‌الملل». بهاره امیری، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 137 (مرداد 1389): 102-105.
- مسئولان با اصحاب رسانه همراهی کنند: رییس جمهور در مراسم بزرگداش مقام خبرنگار». روزنامه جوان، ش 3191 (17 مرداد 1389): 2.
- «مشکلی که هر سال تیتر می‌شود: 17 مرداد هر سال به عنوان روز خبرنگار نام‌گذاری شده است، اما با این حال مشکلات این صنف هر سال بیشتر می‌شود». مهدی نورعلیشاهی، روزنامه جام‌جم، ش 2914 (17 مرداد 1389): 8.
- «مهم‌ترین خواص ابررسانه‌ها». روزنامه وطن امروز، ش 499 (16 شهریور 1389): 6.
- «نامه ایرانی معاصر و مصادره به مطلوب جهانی آن (تغییر جهت در فضای ارتباطات معاصر)». آنابل سربرنی؛ ترجمه محمد سروری زرگر، فصلنامه افق آموزشی، ش 67 (زمستان 1388): 128-153.
- «نظریه‌پردازی بومی در ارتباطات». امیرعلی مسعودی، دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 51-52 (آبان – اسفند 1388): 2.
- «نفوذ رسانه‌های چین به امریکا و اروپا: آغاز به کار نخستین شبکه خبری انگلیسی زبان شینهوا». هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1445 (19 تیر 1389): 62.
- «یک میلیارد یورو برای انقلابی در اطلاعات و ارتباطات». ماهنامه دانش، سال 1، ش 7 (تیر 1389): 8.

اینترنت و اطلاع‌رسانی
- «آسیب‌شناسی فناوری اطلاعات در ایران». حمید ضیایی‌پرور، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5196 (26 مرداد 1389):8؛ ش 5197 (27 مرداد): 8؛ ش 5199 (30 مرداد 1389): 8.
- «آشوب در اینترنت: بررسی پدیده هکتیویسم». هادی رحمانی ساعد، روزنامه کیهان، ش 19702 (6 مرداد 1389): 12.
- «آموزش با بازی: نقش بازی‌های رایانه‌ای در آموزش». ارل‌ها تسینگر؛ توبه کاظم مؤذن، هفته‌نامه س روش، سال 31، ش 1449 (16 مرداد 1389): 72-73.
- «اخلاق در فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی». بابک سهرابی، امیر خانلری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 4، ش 1-2 (سال 1388): 1-10.
- «اخلاق و فناوری اطلاعات». محمدمهدی میرباقری، فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، سال 13، ش 47 (تابستان 1389): 46-51.
- «از دنیای شبکه‌های مجازی چه خبر؟». هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1442 (29 خرداد 1389): 78-79.
- «اطلاعات بی‌حصار در حصار اطلاعات: نگاهی به دغدغه‌های امنیتی کاربران شبکه‌های اجتماعی». مطهره آخوندی، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1449 (16 مرداد 1389): 76-77.
- «اعتماد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سایبری». اسماعیل ذبیعی، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5158 (10 تیر 1389): 16.
- «انفجار و آلودگی اطلاعات در فضای مجازی: نگاهی به تهدیدات دشمن در فضای مجازی و روش‌های مقابله با آن». عباس خسروانی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7076 (16 شهریور 1389):19.
- «ایران باید رتبه دوم در منطقه را به خود اختصاص دهد: از پیش‌بینی تا تحقق اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه پنجم توسعه». نازنین پوراعتمادی، روزنامه شرق، سال 5، ش 1055 (15 شهریور 1389): 8.
- «ایران قطب رسانه‌های دیجیتال جهان: گفت‌وگو با عیسی زارع‌پور، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی». الهه اسدالله، روزنامه ایران، سال 16، ش 4573 (19 مرداد 1389): 4-5.
- «ایران و نقشه جهانی اینترنت». حمید ضیایی‌پرور، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5183 (11 مرداد 1389): 8.
- «اینترنت ایرانی؛ تعاملات اجتماعی، پررنگ‌تر از بده بستان‌های مادی». عماد برقعی، ماهنامه روابط عمومی، ش 70 (بهار 1388): 42-45.
- «اینترنت، بسته‌ساز تعاملات نوین  اجتماعی». آرش نهاوندی روزنامه همشهری، سال 18، ش 5193 (23 مرداد 1389): 8.
- «اینترنت، شبکه‌ای برای همه». روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 24779 (30 خرداد 1389): 3.
- «بازنمایی زن در تبلیغات تجاری ایران و جهان». اکرم امینی، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 26 (اردیبهشت 1389): 91-103.
- «بازی‌های رایانه‌ای». روزنامه آفتاب یزد، ش 2985 (23 مرداد 1389): 10.
- «بررسی جایگاه اینترنت در ایران». روزنامه اطلاعات، ش 24818 (17 مرداد 1389): 17-18.
- «برنامه‌ریزی امریکا برای جنگ در فضای سایبر». ترجمه امید جعفرنژاد، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5203 (3 شهریور 1389): 7 و 16.
- «به نام اینترنت، به کام شبکه‌های اجتماعی: شبکه‌ها چگونه تکنولوژی را به خدمت در آورده‌اند؟». پاول اندرسون؛ ترجمه مسعود حسنلو، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1445 (19 تیر 1389): 78-79.
- «بیماری‌های برآمده از اعتیاد به اینترنت». حمید ضیایی‌پرور، روزنامه جوان، ش 3185 (10 مرداد 1389): 10.
- «پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی». شیما مرادی، ماهنامه کتاب ماه کلیات، سال 13، ش 152 (مرداد 1389): 108-109.
- «پیامک، رسانه‌ای به بلندی قامت یار». محمدعلی چراغی، ماهنامه ارتباطات، سال 15، ش 161 (فروردین 1389): 18-19.
- «پیامک‌های سرنوشت‌ساز بر صفحه تلویزیون: برنامه‌سازی با دکمه‌های تلفن همراه». زینب علیپور تهرانی، هفته‌نامه سروش، ش 1443 (5 تیر 1389): 32-33.
- «پیوندها گامی به سوی اینترنت پاک». محمدصادق افراسیابی، روزنامه ایران (ضمیمه)، سال 16، ش 4573 (19 مرداد 1389): 2.
- «تلخ و شیرین ازدواج‌های مانیتوری: تأثیر اینترنت بر ازدواج». رامین چابکی، هفته‌نامه سروش، سال 31 (2 مرداد 1389): 73.
- «تمام لذات اینترنت: نگاهی به امکانات وب و گسترش شبکه‌های اجتماعی». حسن قاسم‌زاده، هفته‌نامه سروش، سال 31 ش 1443 (5 تیر 1389): 78-79.
- «جامعه اطلاعاتی معرفتی و شبکه‌ای». هاشم قندی، روزنامه شرق، سال 5، ش 1022 (6 مرداد 1389): 15.
- «جامعه اطلاعاتی و شکل‌گیری قدرت سایبر». مظفر چشمه سهرابی، کتاب ماه کلیات، سال 13، ش 151 (تیر 1389): 22-29.
- «جزئیات جرایم رایانه‌ای: اختلاف بر سر دامنه اینترنتی در صدر». دنیای کامپیوتر و ارتباطات، سال 10، ش 90 (خرداد 1389): 74.
- «جنگ فناوری‌های نسل چهارم». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 51-52 (آبان – اسفند 1388): 94-95.
- «حضور دوگانه و پرچالش در فضاهای فیزیکی و مجازی: در ششمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد». حمیدرضا میرمعزی، ماهنامه تدبیر، سال 21، ش 216 (اردیبهشت 1389): 84-86.
- «دسترس‌پذیری اطلاعات در وب». محمود خسروجردی، ماهنامه کتاب ماه کلیات، سال 13، ش 150 (خرداد 1389): 72-81.
- «راهکار مقابله با چت روم و اقدامات قهری یا ارتقای فرهنگی». فریده عباسی، روزنامه اطلاعات، ش 4821 (20 مرداد 1389): 5.
- «رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای نیازی اساسی». روزنامه ایران (ضمیمه)، سال 16، ش 4573 (19 مرداد 1389): 2.
- «زنان مجازی: نگاهی به حضور زنان در دنیای مجازی». حسن میثمی، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1448 (9 مرداد 1389): 74-75.
- « "سایبرکام" یا فرماندهی جنگ‌های کامپیوتری امریکا به دنبال چیست؟». روزنامه جمهوری اسلامی، سال 32، ش 8939 (16 تیر 1389): 6 و 9.
- «سمینار مجمع جهانی 2010 مباحثه درباره جامعه اطلاعاتی برگزار شد». ماهنامه کتاب ماه کلیات، سال 13، ش 150 (خرداد 1389): 122-124.
- «شهر الکترونیک یک نیاز محتوم؛ شهرهای الکترونیک در راه». روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 24808 (4 مرداد 1389): 7.
- «ضرورت آسیب‌شناسی روند جعل و کلاهبرداری اینترنتی». پریسا جلالی، روزنامه کیهان، ش 19702 (6 مرداد 1389): 5؛ ش 19703 (7 مرداد 1389): 5.
- «ضعف اطلاع‌رسانی دولت و مردانی از جنس سکوت». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 50 (شهریور- مهر 1388): 2.
- «عدم حمایت از ساخت بازی‌های رایانه‌ای». آرش نهاوندی، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5206 (7 شهریور 1389): 8.
- «فتنه فیس بوکی: بررسی نقش شبکه‌های مجازی در ساماندهی اغتشاشات سال 88». سینا تکاور، روزنامه جوان (ضمیمه) (تیر 1389): 86-87.
- «فضای سایبر در خدمت جنگ نرم». روزنامه جوان (ضمیمه) (تیر 1389): 115.
- «فضای سایبر، ورود بدون شناخت ممنوع!». روزنامه قدس، سال 23، ش 6483 (20 مرداد 1389): 8.
- «فضای مجازی علیه فضای مجازی». مریم سلطانی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7076 (16 شهریور 1389): 19.
- «فناوری اطلاعات: کالا نیست». جومک کندریک؛ ترجمه مسعود شیخ‌زادگان، ماهنامه فناوری دانش، ش 8 (مرداد 1389): 22.
- «فیس بوک، گرگی در پوستین گوسفند: نگاهی به بیشمار جرم اینترنتی سایت فیس بوک که برای کاربران دردسر ایجاد کرده است». روزنامه ایران، سال 16، ش 4573 (19 مرداد 1389): 3.
- «قد کشیدن اینترنت در ایران (به مناسبت سی سالگی اینترنت)». محمدمهدی شهیدی، ماهنامه وب، سال 10، ش 120 (خرداد 1389): 14-15.
- «کاربران ایران در معرض جاسوسی الکترونیک: قدس از ضرورت امنیت اطلاعات در فضای مجازی گزارش می‌دهد». وحید شریفی، معصومه بخشی‌پور، روزنامه قدس، سال 23، ش 6483 (20 مرداد 1389): 8.
- «کرم اینترنتی در سیب زمان: افسردگی، درد ستون فقرات، چاقی، بی‌عاطفگی، زمان از دست رفته و خودباختگی آشغال‌جمع‌کن‌های فضای مجازی». ناصر جعفرزاده، روزنامه جوان، ش 3185 (10 مرداد 1389): 10.
- «مدل شهر الکترونیک». علی‌ اصغرکیا، روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 2481 (11 مرداد 1389): 7؛ ش 24819 (18 مرداد 1389): 7.
- «مراقب سلامت کودکان در اینترنت باشید: تأثیر اینترنت بر کودک». رامین چابکی، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1444 (12 تیر 1389): 71.
- «وبلاگ، فضایی در دنیای مجازی: [گفت‌وگو با ابراهیم جعفری، دکترای علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی]». زهره گردان؛ روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 24813 (11 مرداد 1389): 1و5.
- «ورود بی‌سوادها ممنوع: سواد رایانه‌ای، چیزی که قبل از ورود به شبکه‌های اجتماعی باید همراه داشت». بشیر خالقی‌پور، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1448 (9 مرداد 1389): 68-69.
- «هزار راه نرفته تا شهر الکترونیک». مینا شیعه‌علی، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5188 (17 مرداد 1389): 13.
- «هشت گرایش عمده رسانه‌های دیجیتال در سال 2010». مهران نصر، روزنامه ابتکار، ش 1836 (7 شهریور 1389): 8.
- «همبازی‌های بی‌رحم نسل جدید: تأثیر بازی‌های رایانه‌ای در ایجاد اختلاف بین نسل‌ها». حسین مهربانی‌فر، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1449 (16 مرداد 1389): 72.

تبلیغات و روابط عمومی
- «آگهی تبلیغاتی تمام واقعیت را نمی‌گوید: به خاطر یک مشت جایزه». فاطمه رحیمی، روزنامه جوان، ش 3106 (2 اردیبهشت 1389): 11.
- «آگهی تبلیغاتی و از خودبیگانگی انسان‌ها». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد – تیر 1389): 10-12.
- «ابزارهای هنری در روابط عمومی». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد- تیر 1389): 27-33.
- «اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف‌کننده کالاها و خدمات رایانه‌ای». زهره دهدشتی شاهرخ، نازیلا نیاکان لاهیجی، دوفصلنامه مطالعات مدیریت، سال 20، ش 60 (تابستان - پائیز 1388): 115-124.
- «ارتباط‌شناسی پیامبر(ص) با نگاهی به ابزارها و روش‌های تبلیغی در عهد مدنی». جواد نظری مقدم، دوفصلنامه فرهنگ و ارتباطات، سال 1، ش 1 (پائیز- زمستان 1388): 63-90.
- «از آگاهی تا آگاهی: بخرید حتی اگر احتیاج ندارید». روزنامه جوان، ش 3181 (4 مرداد 1389): 7.
- «از جهان مجازی تا دنیای واقعی: نظرسنجی و نظرسازی در انتخابات دهم چگونه انتخاب می‌شد؟». ابراهیم نجفی، روزنامه جوان "ویژه‌نامه 22 خرداد" (تیر 1389): 40-44.
- «استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری (مطالعه موردی منطقه آزاد کیش از سال 1382-1387)». فرناز سعادت، افسانه مظفری، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال 16، ش 59 (پائیز 1389): 141-170.
- «اشاعه یا تضعیف معنویت؟ تبلیغات دینی در صدا و سیما». نجمه روزی‌طلب، روزنامه همشهری (ضمیمه حقوق)، سال 18، ش 5155 (7 تیر 1389): 3.
- « اولویت‌های تبلیغ: گفت‌وگو با مبلغان سرآمد کشور». ماهنامه مبلغان، ش 127 (فروردین – اردیبهشت 1389): 111-119.
- «آنچه هست، آنچه که نباید باشد». علیرضا جوکار، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 50 (شهریور-مهر1388):22-27.
- «بازبینی در نوع نگاه به روابط عمومی مهم‌ترین ضرورت». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد- تیر 1389):42-44.
- «با مدیریت روابط عمومی مهارت‌هایتان را ارتقاء دهید». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد- تیر 1389): 41.
- «بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بین شهروندان تهرانی». محمدرضا رسولی، کامران کیانی‌منش، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):86-95.
- «بررسی چگونگی تأثیر تبلیغات رسانه‌ای بر کودکان و نوجوانان». بهروز پورعبدالهیان طهران، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، ش 16-17 (مرداد 1389):60-67.
- «بررسی رابطه بین رایزنی و روابط عمومی». ترجمه گیتی هورمند، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 50 (شهریور- مهر 1388):3-13.
- «بیست و پنجمین حرفه برتر جهان». اسدالله افشار، روزنامه رسالت، سال 25، ش 3185 (24 مرداد 1389):5.
- «پیام‌رسانی دینی (بایسته‌ها و نبایسته‌ها)» ماهنامه مبلغان، ش 127 (فروردین – اردیبهشت 1389): 90-110؛ ش 128 (اردیبهشت – خرداد 1389):66-86.
- «تأثیر آگهی‌های چندگانه و مارک‌های تجاری». معصومه امیری‌زاده، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 50 (شهریور- مهر 1388):14-21.
- «تاریخچه آموزش روابط عمومی در گفت‌وگو با دکتر حسینعلی افخمی». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد-تیر 1389): 51-52.
- «تبلیغات اینترنتی و تهدید سلامت». سمیه شرافتی، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5196 (26 مرداد 1389):14.
- «تبلیغات بازرگانی Advertising». ترجمه سحر نصرت‌پناه، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):116-121.
- «تبلیغات سیاسی». سمیه نظری، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 137 (مرداد 1389):120-125.
- «تبلیغات سیاسی و دیپلماسی رسانه‌ای». حمید حمیدی، فصلنامه افق آموزشی، ش 67 (زمستان 1388):85-109.
- «تبلیغ زندگی غربی؛ دوهزار شکبه ماهواره‌ای در کمین خانواده‌های ایرانی». روزنامه جمهوری اسلامی، سال 32 (23 مرداد 1389):12.
- «تبلیغ اسلامی در عصر رسانه‌های نوین». مجتبی صمدی، ابوذر زارع درخشان، دوفصلنامه فرهنگ و ارتباطات، سال 51، ش 1 (پاییز- زمستان 1388):113-140.
- «تجلیل از 17 خبرنگار برتر در حوزه زنان و خانواده: مرکز امور زنان ریاست جمهوری برگزار کرد». روزنامه اسرار، ش 1511 (19 مرداد 1389):6.
- «تحقیق در روابط عمومی». ترجمه اصحاب حبیب‌زاده، دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8 ش 50 (شهریور- مهر 1388):69-85.
- «چشم‌انداز روابط عمومی کارآمد در رسانه ملی». نورالدین اکبری، ماهنامه روابط عمومی، ش 70 (بهار 1388):12-17.
- «حیات اقتصادی رسانه‌ها: وابستگی و استقلال: با نگاهی به مدل "تبلیغ" هرمن و چامسکی». مهرداد علمداری، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):68-73.
- «دامپینگ Dumping ». ترجمه پگاه نوبان ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):122-125.
- «ده تاکتیک جنگ نرم در انتخابات». حسن رشوند، روزنامه جوان "ویژه‌نامه 22 خرداد" (تیر 1389):60-63.
- «ده فرمان برای تبلیغ برند». اسکندر جهانبانی، ماهنامه صنعت چاپ، سال 28، ش 342 (شهریور 1389):40-47.
- «رسانه‌های دینی دچار عوام‌زدگی نشوند: هشدارهای جدی کارشناسان به مبلغان دینی». روزنامه قدس، سال 23، ش 6446 (6 تیر 1389):10.
روابط عمومی
- «روابط عمومی: تغییر رفتار و انرژی». دوماهنامه تحقیقات روابط عمومی، سال 8، ش 50 (شهریور- مهر 1388):28-31.
- «روابط عمومی در ایران و رنجی که می‌برد». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد- تیر 1389):45.
- «روابط عمومی دیجیتال». باقر امیری، روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 24786 (8 تیر 1389):6.
- «سازماندهی بهینه تبلیغات، نیازمند قانون است». ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):2-3.
- «سواد رسانه‌ای؛ سازوکار مقاومت در برابر تهاجم رسانه‌ها». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد- تیر 1389): 13-20.
- «ضرورت‌ها و آموزش روابط عمومی». ماهنامه روابط عمومی، ش 72 (خرداد- تیر 1389):2.
- «محدودیت در به‌کارگیری رسانه‌های مدرن در تبلیغ دین: کارشناسان حوزوی از اما و اگرهای تبلیغات نوین می‌گویند». محمد بیدارمنش، روزنامه قدس، سال 23، ش 6474 (10 مرداد 1389):10.
- «مروری، رویکردی نوین در بازاریابی اطلاعات». رسول زوارقی، ماهنامه کتاب ماه کلیات، سال 13، ش 152 (مرداد 1389):65-79.
- «کارکردهای رسانه‌های داخلی و خارجی در انتخابات دهم». علی محمد نائینی، روزنامه جوان (ضمیمه) (تیر 1389):84-85.
- « مروری بر فرآیندهای مدیریت روابط عمومی». جواد قاسمی، ماهنامه روابط عمومی، ش 70 (بهار 1388):3-5.
- «می‌توانیم افکار عمومی دنیا را هدایت کنیم: گفت‌وگو با محمدعلی رامین درباره رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتی». میثاق بدیعی، روزنامه ایران، سال 16، ش 4624 (22 مهر 1389):11 و 13.
- «نگاهی اجمالی به الگوی بازاریابی اجتماعی». علی رحیمی، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 30 (شهریور 1389):108-115.
- «نگاهی به تهدیدها و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی شبکه‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی شبکه فارسی1)». روح‌الله کرمی، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش 25 (بهار 1389):127-142.
- «هنری به نام روابط عمومی: کارکردها و انواع روابط عمومی در جوامع کنونی». گلناز مقدم‌فر، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7107 (24 مهر 1389):18.

جنگ نرم
- «اتاق‌های فکر و جنگ نرم». علیرضا قشقایی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7088 (31 شهریور 1389):7.
- «اختلاف افکنی، استراتژی جنگ نرم: نگاهی به اهمیت مسئله وحدت اصولگرایان». عباس خسروانی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7028 (16 تیر 1389):24.
- «ارتش کلمه: جنگ نرم، زبان، فرهنگ و امنیت ملی». احسان عباسلو، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5154 (6 تیر 1389):10.
- «استراتژی "سرگرم‌سازی" در جنگ نرم: صدا و سیما و مبارزه بی‌امان با ناتوی فرهنگی». رضا فرخی، روزنامه کیهان، ش 19717 (24 مرداد 1389):10.
- «اغوا، راهکار اساسی جنگ نرم». مجتبی حدادی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7048 (12 مرداد 1389):17.
- «افغانستان و قدرت نرم ترکیه». آیدمیرارمان؛ ترجمه اسماعیل اقبال، روزنامه اطلاعات، ش 24827 (27 مردا 1389):12.
- «امنیت نرم و چهره رسانه‌ها». مهسا ماه‌پیشانیان، فصلنامه رسانه، سال 20 (تابستان 1388):223-255.
- «تبلیغ فرقه‌گرایی و جنگ نرم». طهورا مهدوی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7051 (16 مرداد 1389):17.
- «تحلیلی ساده‌انگارانه از تهدیدات نرم جریان سلفی‌گری (با نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)». سیدباقر سیدنژاد، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1389):153-172.
- «تحلیلی ساده‌انگارانه از تهدیدات نرم جریان سلفی‌گری (با نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)». سیدباقرسیدنژاد، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388):153-172.
- «تصویر از درون محور جنگ نرم است: در گفت‌وگو با پرویز امنیتی نویسنده کتاب جامعه‌شناسی 22 خرداد مطرح شد». روزنامه جوان، ش 3199 (26 مرداد 1389):9.
- «جستاری پیرامون جنگ نرم در آیات و روایات». حامد صادقی، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 90 (خرداد 1388):74.
- «جنگ نرم، ابزارها و تکنیک‌ها: دربارة جنگ نرم». علی مهدوی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7058 (24 مرداد 1389):6.
- «جنگ نرم بعد از انقلاب اسلامی کلید خورد: یک کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال». روزنامه ایران، سال16، ش 4573 (19 مرداد 1389):3.
- «جستاری پیرامون جنگ نرم در آیات و روایات». حامد صادقی، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388):173-300.
- «جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی: درباره جنگ نرم». علی مهدوی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7046 (10 مرداد 1389):6.
- «جنگ نرم سایبری در فضای شبکه‌های اجتماعی». حمید ضیایی‌پور، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388):9-48.
- «جنگ نرم علیه ایران، چرا و چگونه؟». عفیفه عابدی، روزنامه همشهری، ش 5187 (16 مرداد 1389):15.
- «جنگ نرم فقط سردار نمی‌خواهد، سرباز هم لازم دارد: حجت‌الاسلام محمد زائری در "کافه خبر"». روزنامه خبر، ش 3373 (27 مرداد 1389):10.
- «چیستی و چریی جنگ نرم امریکا علیه ایران». حسین بابایی، علی قاسمی، روزنامه کیهان، ش 19679 (6 تیر 1389):12.
- «رویارویی جنگ نرم و هجمه فرهنگی». سیدحسین کوششی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7016 (1 تیر 1389):5.
- «درآمدی بر سیاست‌های رسانه‌ای مقابله با جنگ نرم». وحید خاشعی، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388): 127-152.
- «دیپلماسی فرهنگی: موسیقی سنتی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران». محمود گلشن پژوه، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5211 (15 شهریور 1389):9.
- «رخنه جنگ نرم با بازی‌های خشن: گزارش "جوان" از ضعف فناوری شناختی والدین ایرانی». رحیم محمدی، روزنامه جوان، ش 3195 (21 مرداد 1389):13.
- «سرمایه‌گذاری 7/17 میلیارد دلاری امریکا در جنگ نرم علیه ایران: وزیر اطلاعات اعلام کرد». روزنامه جوان، ش 3212 (13 شهریور 1389):6.
- «3 حلقه برای براندازی نرم». محمد محمودی‌کیا، روزنامه جوان، ش 2010 (28 تیر 1389):6.
- «صاحبان قدرت نرم». احمد میرعابدینی، روزنامه شرق، سال 5، ش 1025 (10 مرداد 1389):14.
- «عرصه جنگ نرم». حجت‌الله مرادی، فصلنامه عملیات روانی، سال 7، ش 25 (بهار 1389):5-6.
- «قدرت در پژواک انواع (سخت، نرم، هوشمند، قوی، هنرمندانه و هوشمند)». مهدی مطهرنیا، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 137 (مرداد 1389):4-21.
- «قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی». مهدی روزبهانی، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 137 (مرداد 1389):50-51.
- «قربانیان جنگ نرم: نگاهی به استحاله ارزش‌های دینی در اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای». عباس خسروانی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7088 (31 شهریور 1389):7.
- «کارکردهای شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در جنگ نرم». عبدالله بیچرانلو، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388):103-102.
- «گفتمان تهدید در جنگ نرم». عباس تقدسی‌نژاد، روزنامه جوان، ش 3192 (18 مرداد 1389):6.
- «مختصات جنگ نرم در دیدگاه رهبری انقلاب اسلامی». هادی بلالی، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388):201-222.
- «مرگ انقلاب لاله‌ای و نقش آن در جنگ نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران». مهسا ماه پیشانیان، فصلنامه عملیات روانی، سال 7، ش 25 (بهار 1389):35-60.
- «مشکل اصلی ایران و امریکا چیست؟!: چرایی جنگ روانی علیه ایران». محمد فدوی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7075 (15 شهریور 1389):7 و17.
- «میدان‌داری آدم‌های غیر متخصص در عرصه فرهنگ در راستای توسعه جنگ نرم امریکایی است». روزنامه خراسان، ش 17617 (16 مرداد 1389):3.
- «نقش رسانه‌ها در براندازی نرم». طهورا مهدوی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7048 (12 مرداد 1389):17.
- «نقطه کانونی جنگ نرم: تحلیلی بر تلاش چندساله دشمن برای جداسازی دانشگاه از انقلاب اسلامی». محمد صیادی، روزنامه کیهان، ش 19699 (2 مردا 1389):12.
- «ویژگی‌های جنگ نرم: درباره جنگ نرم». علی مهدوی، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7052 (17 مرداد 1389):6.

جنگ و رسانه
- «امریکا چگونه در عراق افکار عمومی را مدیریت می‌کند؟». روزنامه جمهوری اسلامی، سال 32، ش 8936 (13 تیر 1389):11.
- «اصلاً فکرش را هم نمی‌کردم!: رسانه را به اندازه مصرف کنید». رامین چابکی، هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1448 (9 مرداد 1389):79.
- «افزایش دستمزدها در BBC دردسرساز شد: بودجه BBC فارسی را نخست وزیر انگلیس می‌دهد». هفته‌نامه سروش، سال 31، ش 1445 (19 تیر 1389):64-65.
- «امنیت بین‌الملل». مهدی ابراهیمی، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 14، ش 137 (مرداد 1389):88-93.
- «انتخابات ایران در رسانه‌های غربی: تحریفات عامدانه رسانه‌های غربی در پوشش خبری انتخابات ایران». گری اسمیت؛ ترجمه یعقوب نعمتی و روجنی، روزنامه رسالت، ش 2414 (9 مرداد 1389):3.
- «تأثیرات روانی رسانه‌های نوین بر استراتژی حرکت گله‌ای امریکا». سیدرضی عمادی، فصلنامه عملیات روانی، سال 7، ش 25 (بهار 1389):13-34.
- «تروریسم رسانه‌ای حلقه تکمیلی فاجعه انسانی». روزنامه همشهری (ضمیمه)، سال 18، ش 5155 (7 تیر 1389): 66-67.
- «توطئه‌گران بین‌المللی (گزارش نشست‌های سری گروه بیلدربرگ)». جیم تاکر؛ ترجمه وحیدرضا نعیمی، روزنامه کیهان، ش 19699 (2 مرداد 1389): 8؛ ش 19700 (3 مرداد 1389):8؛ ش 19701 (4 مرداد 1389):8؛ ش 19702 (6 مرداد 1389):8؛ ش 19703 (7 مرداد 1389):8؛ ش 19705 (10 مرداد 1389):8؛ ش 19706 (11 مرداد 1389):8؛ ش 19707 (13 مرداد 1389):8
- «جنگ اطلاعاتی در افغانستان». ترجمه سیدمحسن ساری، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5189 (18 مرداد 1389):16.
- «جنگ سایبر؛ نبردی از جنس صفر و یک ». ترجه سمیرا علیپور، روزنامه اطلاعات (ضمیمه)، ش 24808 (4 مرداد 1389):3.
- «دیپلماسی رسانه‌ای: گفت‌وگو با دکتر فؤاد ایزدی». فصلنامه افق آموزشی، ش 67 (زمستان 1388):7-35.
- «دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی: چارچوب نظری». بوساب ابو؛ ترجمه دکتر علیرضا محمدخانی، فصلنامه افق آموزشی، ش 67 (زمستان 1388):112-128.
- «سراسیمگی نیرو؛ زمینه‌های روانی فاشیسم در سازمان منافقین». فرج‌الله اردیزی، فصلنامه عملیات روانی، سال 7، ش 25 (بهار 1389):99-126.
-«سیری در عملیات روانی در اسلام». مهدی طائب، فصلنامه عملیات روانی، سال 7، ش 25 (بهار 1389):7-12.
- «عملیات روانی و رسانه‌ها». ماهنامه روابط عمومی، ش 70 (بهار 1388):25.
- «مدل توسعه روحیه حماسی برای مقابله با دشمن در جنگ آتی». احمد باصدی، فصلنامه عملیات روانی، سال7، ش 25 (بهار 1389):79-98.
- «نبرد رسانه‌ای؛ راهبرد امنیت ملی امریکا». علی قاسمی، روزنامه جوان، ش 3182 (6 مرداد 1389):6.
- «نفوذ صهیونیسم در رسانه». حمید حسین‌زاده، روزنامه رسالت، سال 25، ش 7021 (8 تیر 1389):7.
- «نگاهی نظری به دیپلماسی عمومی امریکا». فؤاد ایزدی، فصلنامه رسانه، سال 20، ش 78 (تابستان 1388):49-76.
- «هژمونی، ضدهژمونی و روح زمانه در دیپلماسی عمومی: مورد شبکه الجزیره». ایوب کریمی، فصلنامه افق آموزش، ش 67 (زمستان 1388): 57-66.
- «هیاهوی رسانه‌ای و دیگر هیچ: تحلیلی بر تمرکز بی.بی.سی فارسی و صدای امریکا بر جنگ و تحریم». رضا فرخی، روزنامه کیهان، ش 19705 (10 مرداد 1389):10.
- «یونسکو کهن‌ترین رسانه ملل: جایگاه رسانه در ترویج صلح، حقوق بشر و دموکراسی». نجمه روزی‌طلب، روزنامه همشهری، سال 18، ش 5159 (25 مرداد 1389):3.
- «مفهوم امنیت در چهار راه تئوری». سجاد طایری، روزنامه جوان، ش 3198 (25 مرداد 1389):8.

Skip Navigation Links