آمار بازدیدکنندگان: 869132    کاربران آنلاین: 14


omn  آرشیو مقالات

ln

قدرت هوشمند؛ گزارش کمیسیون مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا


نویسنده: دکتر علی‌محمد نائینی

چکیده

نفوذ و جایگاه امریکا در سراسر جهان رو به افول است. ایالات متحده به منظور حفظ نقش رهبری خود در مسائل جهانی، باید از رویکرد هراس‌آفرینی و برانگیختن خشم دیگران به ایجاد خوش‌بینی و امیدآفرینی تغییر جهت دهد. شرایط زمانی و مکانی کنونی در برگیرنده یک سری چالش‌های منحصر به فرد است و مستلزم شیوه‌ی تازه از تفکر، درباره قدرت امریکا می‌‌باشد. این جملات، بخشی از گزارش "کمیسیون قدرت هوشمند" در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا است. هدف از شکل‌گیری این کمیسیون، تدوین نگرشی است که امریکا را در تعامل جهانی‌اش‌ با توجه به چالش‌های موجود و افول نفوذ و جایگاه آن که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، راهنمایی کند. این گزارش، در برگیرنده یک سری توصیه‌ها‌ در این خصوص است که رئیس جمهوری آتی امریکا، قطع نظر از اینکه، از چه حزبی باشد، چگونه می‌تواند، استراتژی قدرت هوشمند را اجراء کند. نوشتار حاضر، چکیده‌ای از نتایج یافته‌ها و گزارش این کمیسیون (گزارش 78 صفحه‌ای) را عرضه و در پایان، این رویکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

Skip Navigation Links