آمار بازدیدکنندگان: 869082    کاربران آنلاین: 10


omn  آرشیو مقالات

ln

ژئوپلیتیک ارتباطات و رسانه های نوین و نقش آن در شکل گیری قدرت


نویسنده: دکتر علی محمد نائینی

چکیده

تحول در ارتباطات و رسانه های نوین و افزایش اطلاعات موجب ظهور بازیگران جدیدی در جهان معاصر گردیده است، از طرفی کارکرد ابزارهای ارتباطی را که در گذشته ابزاری ساده برای انتقال معانی و پیام بود، پیچیده نموده، و کل حیات انسان را متاثر ساخته است. نظام های نوین ارتباطی و رسانه ها منشأ تحولات عظیم درعرصه قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در جهان گردیده اند و با ظهور پیامدهای منفی خود برای امنیت و استقلال جوامع انسانی مشکلاتی را به وجود آورده اند. این مقاله، تلاش نموده تا چگونگی شکل گیری قدرت و همراه سازی دیگران از طریق مدیریت فن آوری ارتباطات و رسانه های نوین را در جهان معاصر با نگرش ژئوپلتیکی و با مطالعه موردی مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: ژئوپلتیک، ارتباطات، قدرت، قدرت نرم و قدرت های رسانه ای

Skip Navigation Links