آمار بازدیدکنندگان: 869099    کاربران آنلاین: 12


omn  آرشیو مقالات

ln

نقد و بررسي كتاب چالش‌هاي هويت در امريكا


معرفي: دکتر علي‌محمد نائيني

مقدمه

موضوع كتاب، بررسي تغييرات در جوهر هويت ملي امريكا است. نويسنده و محقق امريكايي آن عميقاً نگران وحدت، يكپارچگي و قدرت كشورش است. به اعتقاد وي ظهور تاريخي هويت امريكايي و وضعيت فعلي آن، موارد و موضوع‌هاي مهم و جالبي براي تحقيق و بررسي بيشتر و عميق است.
نويسنده با استناد به پژوهش‌هاي فراوان و بررسي‌هاي تاريخي مستند، اعتقاد دارد كه همه جوامع جهان با تهديد هويت ملي مواجه‌اند و در نهايت از پا درمي‌آيند و تسليم مي‌شوند. در اين ميان جوامعي حضور دارند كه مي‌توانند با متوقف كردن فرايند تحليل هويت ملي و احياي آن، تهديد را به تعويق اندازند. او اعتقاد دارد كه امريكا مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.
وي توصيه مي‌كند امريكايي‌ها بايد دوباره به فرهنگ و ارزش‌هاي انگلو – پروتستاني متعهد و وابسته شوند، رسوم و ارزش‌هايي كه سه قرن و نيم همه امريكايي‌ها را از هر نژاد، قوميت و مذهبي پذيرفته است. به نظر وي بزرگ‌ترين دستاورد امريكا اين بود كه توانست تعلق‌هاي قومي، نژادي و مذهبي را كه از نظر تاريخي براي هويت ملي امريكا مهم و اساسي بود، از بين ببرد و آن را به جامعه‌اي چند قومي، نژادي و مذهبي تبديل كند.

Skip Navigation Links