آمار بازدیدکنندگان: 910063    کاربران آنلاین: 5


omn  آرشیو مقالات

ln

راهبردها و راهکارهای فرهنگی دولت زمینه ساز در رویارویی با جنگ نرم


نویسنده: مریم کریمی تبار

چکیده: این نوشتار با تامل در روایات، وضعیت فرهنگی جهان در عصر ظهور را ترسیم می کند و از آن ره گذر، به اقدامات اصلاحی امام مهدی در عرصه فرهنگ و نیز روش امام در رویارویی با ناهنجاری های فرهنگی و ایجاد انقلاب فرهنگی اشاره می کند. در ادامه، وضعیت فرهنگی جهان در عصر حاضر و پدیده جنگ نرم بازنگری می شود و از کنار هم قرار دادن و مقایسه این دو وضعیت با هم و نیز با الهام از عملکرد و روش امام، دو راه برد اساسی بصیرت دهی و معرفت بخشی برای مقابله با انواع هجمه های فرهنگی دشمنان و نیز راه کارهای عملیاتی کردن آنها پیشنهاد شده است که البته اجرای آنها بر عهده دولت زمینه ساز خواهد بود.
منابع (نشریه): مشرق موعود سال چهارم بهار 1389 شماره 13

Skip Navigation Links