آمار بازدیدکنندگان: 869080    کاربران آنلاین: 8


omn  فصلنامه

ln
فصلنامه عملیات روانی شماره 22

سال ششم، شماره 22، تابستان 1388
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي و اجتماعی نیروی مقاومت بسیج
مدير مسئول: علی‌محمد نائینی
سردبير: حجت‌الله مرادي
دبیر تحریریه و مدير اجرايي: امیرهوشنگ طهماسبی‌پور
ويراستار: مهناز اسکندری
طراح و صفحه‌آرا: علی تیموری‌راد
حروف‌نگاری: فرشته عیوضی
چکیده انگلیسی مقالات: دکتر قدرت حاجی‌رستملو

* استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع مي‌باشد.

 

مقالات این فصلنامه :

جنگ نرم و نظام ارزش‌ها

سخن سردبیر: حجت‌اله مرادی

به طور کلی و علیرغم اهمیت جنگ نرم در حوزه‌های پژوهشی روان‌شناختی و رفتار انسانی، این مسئله مدت‌های مدیدی همچون روان‌شناسی تحت تأثیر و نفوذ فلسفه و حوزه‌های مرتبط با ارزش‌ها قرار داشت و کمتر در حوزه‌های پژوهشی علمی و تجربی شناخته شده بود. مطالعات تجربی جنگ نرم به ویژه تغییر در حوزه ارزش‌ها همچنان به مثابه حوزه‌ها یا جزیره‌های دور از روان‌شناسی قرار داشت و با حوزه‌ها و تخصص‌های متعددی چون فلسفه، دین، اقتصاد، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و سیاست در ارتباط بود.

سیری در عملیات روانی در اسلام (بخش اول)

نویسنده: حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی طائب

چکیده

با مراجعه به کتاب آسمانی اسلام، قرآن، مشاهده می‌شود که پیشینة عملیات روانی به پیش از هبوط انسان به زمین باز می‌گردد. در واقع، شیطان، آنچنان که خود قسم یاد کرده است، از ابتدای خلقت آدم در صدد گمراه ساختن وی برمی‌‌آید. بدین‌سان، عملیات روانی در ساحتی فرازمانی و با سرپیچی ابلیس از دستور خداوند آغاز می‌شود و در سیر تدریجی تاریخی به ویژه در اعصار انبیاء عظام و ائمه معصومین (ع) ادامه می‌یابد. مجموعه مقالات "سیری در عملیات روانی در اسلام"، با تدقیق و تدبر در آیات کتاب الهی در صدد است سیر پیدایش و فرآیند عملیات روانی را از افق آیات قرآن، روایات، احادیث و سایر منابع تحقیق اسلامی مورد مطالعه قرار دهد. رهیافت تاریخی تحقیق در مقوله عملیات روانی، توجه به ابعاد روانی را در گسترة تمام شئون فردی و اجتماعی انسان از منظر دینی برجسته می‌سازد.
واژگان کلیدی: عملیات روانی، شیطان، آدم، بهشت.

A Review of Psychological Operations in Islam

Hojjat-ol-Islam val-Moslemin Mahdi Taeb

Abstract
Referring to the Holy Book of Islam, the Quran, we understand that the background of psychological operations dates back to the time before which man descended onto the earth. In fact, based on his oath, Satan has been seeking to mislead man since the beginning of Adam’s creation. Hence, psychological operations begin paratemporally with Satan’s disobeying God's command and gradually continue during history, especially during the time of the Great Prophets and Imams (as). The series of articles entitled "A Review of Psychological Operations in Islam" seeks to study the emergence and development of psychological operations from the standpoint of Quranic verses, narrations, hadiths and other Islamic research sources. The historical research approach on psychological operations gives prominence to concentration on the psychological dimensions in the whole range of individual and social facets of man’s life from a religious perspective.
Key Words: psychological operations, Satan, Adam, heaven.

تحلیل عملیات روانی در بستر انقلاب‌های رنگی

نویسنده: جواد جمالی

چکیده

"انقلاب‌های رنگی" جزو روش‌های به نسبت جدید و موفق مداخله سیاسی- امنیتی در کشورهای مستقل به شمار می‌رود. به موازات اهمیت یافتن رویکردهای نرم در سیاست خارجی کشورها، زورمداران عرصه سیاست بین‌الملل نیز تلاش کرده‌اند، حتی‌الامکان از این‌گونه رویکردها جهت ایجاد تغییرات درون‌سیستمی برخی دولت‌ها بهره‌برداری کنند. در این راستا مجریان انقلاب رنگی به کمک یکی از روش‌های کلاسیک رفتارسازی براندازانه یعنی عملیات روانی بر میزان اثربخشی مداخله‌شان افزوده‌اند. نحوه کاربردی شدن عملیات روانی از طریق نقش آن در تغییر نگرش‌‌های سیاسی و بهره‌گیری از "تحریک‌پذیری روانی" افراد به ویژه، در تجمعات توده‌ای، مشخص می‌شود. از این‌رو تحقق انقلاب رنگی رابطه مستقیم با موفقیت عملیات روانی در رفتارسازی مخاطبان دارد. در این نوشتار ابعاد و زوایای این فرآیند تحلیل شده است.
واژگان کلیدی: انقلاب رنگی، عملیات روانی، تغییر نگرش سیاسی، رفتارسازی، هم‌سازی‌شناختی.

Analysis of Psychological Operations in the context of Color Revolutions

Javad Jamali

Abstract
"Color revolutions" are believed to be among the new and successful methods of political-security intervention in independent countries. Parallel to the importance that soft approaches have gained in the foreign policy of countries, oppressor of the arena of international politics have also attempted to employ such approaches to make changes within the political systems of some governments. In this context, enforcers of color revolutions have enhanced the effectiveness of their intervention by utilizing one of the classical methods of deposing behavior development, namely, psychological operations. The way psychological operations become practical through their role in changing political attitudes and exploiting people’ "mental irritability", especially in mass gatherings, is determined. Thus, as far as behavior development in addressees is concerned, there is a direct relationship between fulfillment of color revolutions and accomplishment of psychological operations. The present article analyzes different dimensions of this process.
Key Words: color revolution, psychological operations, change of political attitude, behavior development, cognitive compatibility.

عمليات رواني غرب در انتخابات دهم رياست جمهوري ايران (بررسي سناريوي جديد غرب و ديپلماسي هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران)

نویسنده: روح‌ا... کرمی

چكيده

«با ايران چه بايد كرد؟» سؤالي است كه سياست‌گذاران غربي در 30 سال گذشته بارها آن را مطرح كرده و به ندرت به پاسخی مناسب در اين باره دست يافته‌اند؛ هرچند در اين مدت سياست‌هاي متفاوتي را به آزمايش گذارده‌اند و هر بار نيز در متقاعد كردن ايران ناكام مانده‌اند. دولت‌هاي غربي و در رأس آنها امريكا و انگلیس ضمن استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي سعي در جهت خدشه‌دار كردن اين انتخابات برآمدند. آنها پس از اتمام رأي‌گيري با استفاده از همه ظرفيت‌ها، تلاش بسياري كردند تا سلامت انتخابات را زير سؤال برند. در نگاه اوليه به اين اقدامات اين موضوع به ذهن متبادر مي‌شود كه موضوعاتي از اين قبيل، نوعي بهره‌گيري از تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي عملیات رواني براي منفعل كردن رقيب در انتخابات باشد. لیکن بحث، فراتر از استفادة برخي جريان‌هاي سياسي از تكنيك‌ها و تاكنيك‌هاي عملیات رواني به نظر مي‌آيد. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد تلاشي مرموزانه، استتار شده و بسيار پيچيده براي جابه‌جايي افكار عمومي و زمينه‌سازي جهت" انقلاب رنگي" در حال شكل‌گيري  بوده است. اين مقاله با طرح اين پرسش كه غربي‌ها با چه طرح و نقشه‌اي هدف نهايي خود براي براندازي جمهوري اسلامي را دنبال مي‌كردند، به ابعاد و اهداف غرب از راه‌اندازي عمليات رواني در انتخابات دهم رياست جمهوري ايران مي‌پردازد.
واژگان كليدي: انتخابات رياست جمهوري، عمليات رواني، براندازي، رسانه‌هاي غربي، تدبير رهبري، انقلاب‌هاي رنگي.

 Psychological Operations of the West in the Tenth Presidential Elections of Iran
(A Study on the New Scenarios of the West and the Smart Diplomacy of the Islamic Republic of Iran)

 Roohollah Karami

Abstract
"What is to be done with Iran?" is the question that Western policy makers of the past 30 years have repeatedly raised and have rarely come up with an appropriate answer to it,  although, during this period, they have tested different policies and each time they have failed to convince Iran. The tenth Iranian presidential elections were held in a free and democratic atmosphere with 85 percent participation of those who could vote and with nearly 40 million votes. Western governments led by America and Britain attempted to impair these elections using different media tools. After the elections, using all their capacities, they tried to question the health of the elections. Meanwhile, the internal rioters and agitators took advantage of this opportunity, and created social insecurity by disturbing the internal security in the country. On the other hand, thinking that the unrest process will continue in Iran, the Western governments supported the rioters and by conducting psychological operations they tried to induce the idea that "this is just the beginning of everything". A first glance at these efforts reminds us of the point that they are aimed at making the rivals inactive in elections by making use of psychological operations techniques and tactics. However, it seems that this issue goes beyond some political factions’ making use of psychological operations techniques and tactics. Indications and evidence show that there were some mysterious, secret and sophisticated attempts aimed at changing the public opinion in Iran and paving the way for a "color revolution. By raising the question "With what kind of plan did the Westerns follow their ultimate goal of overthrowing the Islamic Republic of Iran?", this paper examines different aspects and objectives of the psychological operations of the West during the tenth presidential elections in Iran.
Key Words: presidential elections, psychological operations, overthrow, Western media, leadership’s prudence, color revolution.

مقدمه‌ای بر روش‌شناسی انقلاب‌های رنگی

نویسنده: علی‌محمد نائینی

چکيده

در سال‌هاي اخير تعاريف و تعابيری جديد، تحت تأثير تحولات سیاسی و تغییرات در ساختار روابط بین‌الملل به ويژه  پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي به وقوع پيوسته و  وارد ادبيات سياسي شده است. انقلاب رنگي یا  مخملي  از جمله مهم‌ترين آنهاست. انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی نوعی دگرگونی بدون خونریزی و یا برانداری به روش غیرخشونت‌آمیز (براندازی نرم) است. نکته‌اي که توجه مضاعف به این موضوع را فراهم ساخته است، مربوط به تلاشي است که براي تبديل آن به الگوي تغيير ساختار سياسي در کشورهاي در حال گذار،  مخالف و معارض توسط غرب به ویژه امریکا صورت مي‌گيرد. در نظام بين‌الملل کشورهايي حضور دارند که پس از چند دهه تجربه تحولات سياسي خاص، در حال تغيير و ورود به شرايط سياسي جديد به سر می‌برند. تحقق انقلاب‌هاي رنگي در اين کشورها مي‌تواند تحول سياسي در اين جوامع را در مسيري خاص که عمدتاً مبتني بر ارزش‌هاي ليبرال و نظام‌هاي دمکراسي غربي است هدايت کند. اين نوشتار به عنوان مقدمه‌ای در تبیین انقلاب‌هاي رنگي، سعي دارد تا این پديده را به لحاظ مفهومي، ويژگي، ابعاد و روش، معرفی نماید. همچنین می‌کوشد تا براي تبیين مصداقي بحث، نحوه وقوع اين انقلاب را در برخي کشورها  و کاربرد الگو را در ایران تشريح کند.
واژگان کلیدی: انقلاب مخملی، براندازی نرم، مبارزه بدون خشونت.

An Introduction to: Methodology of Color Revolutions

 Ali Mohammad Naeeni  

Abstract
In recent years and under the influence of the political developments and changes in the structure of international relations especially after the Cold War and the disintegration of the Soviet Union, some new terms and definitions have been developed and added to the political literature. Color or velvet revolution is the most important example of such terms. Color revolution or velvet revolution is a kind of bloodless political transformation and overthrowing method which is utilized in a nonviolent way (soft overthrowing). What makes this issue more important is the attempt made by the West especially the USA and aimed at making it a model for changes in the political structure of the countries which are in a transition state or are in opposition with the West. There are some countries in the world which are subject to changes and formation of a new political system after several decades of especial political experiences. Realization of color revolutions in these countries can direct their political changes on a course mainly based on the values of liberal systems and Western democracies. As an introduction to color revolutions, this article attempts to introduce this phenomenon in terms of concept, features, dimensions and method. To make the discussion practical, the article also tries to explain the way this kind of revolution has occurred in some countries and utilization of the model in Iran.
Key Words: velvet revolution, soft overthrowing a government, nonviolent struggle.

بررسی انقلاب‌های رنگی از منظر پدیده سرایت

نویسنده: مهسا ماه‌پیشانیان

چکیده

انقلاب فرآیندی است که طی آن قدرت با اعمال خشونت از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود و قدرت به طور کامل تغییر جایگاه پیدا می‌کند. در انقلاب‌های کلاسیک ساختار سیاسی و حاکمان به طور حتم و کامل تغییر می‌کنند و نهادهای جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آیند. اعمال خشونت هزینه‌های تغییر را بالا می‌برد و باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه، حتی به طور موقت می‌شود. اما در سال 1989 یک نوع تئوری جدید برای ایجاد تغییرات در نظام‌های سیاسی ارائه گردید که به انقلاب مخملی یا انقلاب زرد یا رنگی مشهور شد. انقلاب مخملین در دهه‌ گذشته توانایی آن را داشت تا نظام‌های کمونیستی و سوسیالیستی را تغییر دهد. این طور ادعا می‌شود که در انقلاب‌‌های مخملی یا رنگی خشونت وجود ندارد، یا کمتر به کار گرفته می‌شود و بیشتر روی حرکت‌های مسالمت‌آمیز برای تغییرات سیاسی تکیه می‌گردد. انقلاب‌های مخملی بیشتر در هنگام انتخابات روی می‌دهد. به این معنی که گروه‌های مخالفِ هیئت حاکمه در موقع انتخابات که فضای آزاد بیشتری به وجود می‌آید با همدیگر متحد می‌شوند و با برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و اعلام اعتراضات با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌ای داخلی و خارجی، به گروه حاکم اعتراض می‌نمایند. بدین ترتیب بدون توسل به خشونت، نظام سیاسی تغییر می‌یابد که به انقلاب مخملی یا نارنجی مشهور است. در مقاله حاضر بر اساس تئوری‌های جدید انقلاب و در چارچوب پدیده تسری به بررسی و تحلیل پدیده انقلاب رنگی در دوران پساکمونیستی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: انقلاب مخملی یا رنگی، مهندسی اجتماعی، پدیده تسری‌بخشی.

A Review of Color Revolutions from the Perspective of Contagion Phenomenon  

Mahsa Mahpishaniyan

Abstract
Revolution is a process through which power is transmitted from one group to another and the power position is completely changed by means of violence. In classical revolutions, the political structure and rulers are definitely and completely changed and new political, economic and social institutions emerge. Utilization of violence enhances the costs of changes and even temporarily causes chaos in society. However, in 1989, a new type of theory for making changes in the political systems was put forward and became known as velvet or color revolution. In the past decade, velvet revolutions managed to change the communist and socialist systems. It is claimed that in color or velvet revolutions there is never any violence or violence is utilized to a lesser degree and political changes are made chiefly by peaceful measures. Velvet revolutions mainly take place during elections. Under such conditions, the opposition groups take advantage of the free atmosphere and become united and protest against the ruling group by holding peaceful gatherings and utilizing the power of domestic and foreign media. In this way, the political system is changed without resorting to violence and this process is known as velvet or orange revolution. Relying on the new revolution theories and within the framework of contagion phenomenon, this article will review and analyze color revolutions during the post-communist era.
Key Words: velvet or color revolution, social engineering, contagion phenomenon.

نقش تلويزيون جهاني در ديپلماسي رسانه‌اي و سياست خارجي

نویسنده: داود دعاگويان

چكيده

با نگاهي به تحولات اخير مسائل بين‌الملل و افزايش نقش رسانه‌ها در روان‌سازي چرخه سياست خارجي، عرصه نويني در سياست خارجي  با نام ديپلماسي رسانه‌‌اي پدید آمد كه علي‌الاصول به نحوه تأثيرگذاري و نقش رسانه‌ها و به ويژه تلويزيون بر افكار عمومي جهان و تغيير سياست خارجي كشورها مي‌پردازد. تأثير تلويزيون جهاني در حل‌‌و‌فصل مسائل سياسي و بهره‌گیری ابزاري از آن در هدايت افكار عمومي و اعمال فشار بر مسئولان سياست خارجي (به عنوان ابزار جنگ نرم)، نويسنده را بر آن داشت كه ضمن اشاره به نظريه تأثير سی.ان.ان و مفهوم ديپلماسي و مصداق‌هاي عيني تأثير تلويزيون در سياست خارجي، موضوع نقش تلويزيون جهاني در ديپلماسي و سياست خارجي را مورد بررسي قرار دهد.
واژگان کلیدی: تلویزیون، رسانه، دیپلماسی رسانه‌ای، سیاست خارجی.

 The Role of Global TV in Media Diplomacy and Foreign Policy

Davood Doagooyan

Abstract
Recent developments in international issues and enhancement of the role of the media in smoothing the foreign policy cycle gave rise to a new arena in the field of foreign policy entitled media diplomacy which deals with how the media, especially TV, influence the public opinion of the world and changes in the nations’ foreign policy. The influence of global TV on the settlement of political issues and its instrumental role in directing the public opinion and bringing pressure on foreign policy officials (as a soft war tool) made the author conduct a study on the influence of global TV on diplomacy and foreign policy giving some hints on CNN Influence Theory, the concept of diplomacy and some real examples of the influence of TV on foreign policy.
Key Words: television, media, media diplomacy, foreign policy.

امریکا، انقلاب رنگی و شبکه‌سازی در خاورمیانه

نویسنده: عباس کاردان

چکیده

با گذشت چندین دهه از مداخلات ایالات متحده در امور خاورمیانه و در نهایت وقوع حملات یازده سپتامبر، مشخص گردید که این منطقه نه‌تنها با نظم سیاسی - اقتصادی امریکا هماهنگی ندارد، بلکه به‌شدت پتانسیل مقاومت و مقابله در آن نهفته است. پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده راه‌حل مقابله با این مشکل را در بُعد سخت (نظامی) جست‌وجو کرده، دو کشور افغانستان و عراق را به اشغال خود درآورد. با این حال و با گذشت چندین سال، این استراتژی نتایجی موفق را به همراه نداشت و امریکا را مجبور کرد برای مقابله با تهدیدات نوین در جهان اسلام به بُعد نرم متوسل شود؛ بُعدی که در آن شبکه‌سازی برای اصلاحات در رژیم‌های متحد و دوست و اجرای انقلاب‌های رنگی در کشورهای متخاصم پیش‌نیازی ضروری محسوب می‌شود. با این توضیح، مقاله به این مسئله می‌پردازد که امریکا هم‌اکنون سعی دارد برای مقابله با این تهدید به شبکه‌سازی از عناصر میانه‌رو روی آورد. از جمله برنامه‌های امریکا در این زمینه که نوشته حاضر بدان می‌پردازد می‌توان به ترویج دمکراسی، توسعه جامعه مدنی و دیپلماسی عمومی اشاره کرد. در عین‌حال سه مطالعه موردی نیز از فعالیت‌های عملی امریکا در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: شبکه‌سازی، مسلمانان میانه‌رو، دمکراتیزه شدن، جامعه مدنی.

America, Color Revolution and Networking in the Middle East  

Abbas Kardan  

Abstract
After several decades of the United States’ intervention in the Middle East and finally the occurrence of 9/11 attacks, it became obvious that this region not only isn’t in agreement with the political-economic system of America, but also it has strong potentials for resistance and confrontation. After the 9/11 attacks, the United States sought the solution of this problem in utilizing hard (military) strategies and occupied Afghanistan and Iraq. However, after several years, these strategies didn’t have any successful outcome and America was forced to resort to soft strategies in order to confront new threats in the Islamic world; utilization of such strategies requires networking aimed at creating reforms in the allied regimes and implementation of color revolutions in countries considered hostile. The issue dealt with in this article is that America is now trying to make networks of moderate forces in order to confront the threats in the Islamic world. One of the pertinent programs of the United States which the present paper deals with is promotion of democracy, development of civil society and public diplomacy. At the same time, three case studies related to America’s practical activities in this regard are reviewed.
Key Words: networking, moderate Muslims, democratization, civil society.

استراتژی عملیات روانی عراق در هشت سال دفاع مقدس

نویسنده: حجت‌اله مرادی

چکیده

عملیات روانی مؤثر‌ترین نوع جنگ است؛ چرا که عقل، تفکر و روان رزمنده را نشانه می‌گیرد، تا بدین‌وسیله روحیه معنوی او را شکسته و اراده رزم را در او ساقط نماید و در نتیجه، وی را به سمت شکست سوق دهد. طرف‌های درگیر پیش از هر گونه برخورد مسلحانه و هم‌زمان با آن، با بهره‌گیری از نقاط ضعف دشمن، به حمله‌های روانی علیه کشور آماج اقدام نموده و به این ترتیب، مقاومت مردم و نیروهای مسلح آن را تضعیف می‌کنند. عملیات روانی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران فرآیندی کاملاً پیچیده داشت، عراق با بهره‌گیری از تشکیلات به دقت سازماندهی شده خود و حضور مؤثر حزب بعث، از یک سازمان نیرومند برای پیگیری عملیات روانی بهره‌مند بود. این مقاله ویژگی‌های تبلیغات و عملیات روانی عراق را که از ماهیت حزب بعث منشعب می‌شود، بررسی می‌کند. در این میان، عملیات روانی رژیم عراق به دلیل ناآگاهی از ساختار روانی جامعه ایران و درک ناصحیح از ویژگی‌های روحیة ایرانی و به طور کلی غفلت از جنبه‌های مختلف مؤلفه‌های روان‌شناسی اجتماعی ایرانیان، محکوم به شکست شد.
واژگان کلیدی: عملیات روانی، رژیم بعث، جنگ ایران و عراق، تبلیغات.

The PSYOP Strategy of Iraq during the Eight-Year Sacred Defense

Hojatollah Moradi

Abstract
Psychological operations are the most effective type of war, because they target the intellect, thought and spirit of the combatants and thereby seek to shatter their spiritual morale and to ruin their combat willpower and ultimately lead them towards defeat. Before taking any military measures or simultaneous with them, parties involved in war conduct psychological operations against their enemies by taking advantage of their weaknesses and thereby they weaken the resistance of the people of the target countries and their armed forces. The psychological operations of Iraq against the Islamic Republic of Iraq were a very complicated process. Making use of a carefully-organized structure and benefitting from the effective presence of Ba’th Party, Iraq secured a powerful organization for pursuing psychological operations. This article features the propaganda and psychological operations of Iraq which originated from the nature of Ba’th Party. Meanwhile, the psychological operations of the Iraqi regime were condemned to failure because of their ignorance of the psychological structure of the Iranian society and their misunderstanding of the features of the Iranian morale and on the whole because of neglecting different aspects of the social psychology of Iranians.
Key Words: psychological operations, Ba’th regime, Iran-Iraq war, propaganda.

آيا حقيقت پيروز مي‌شود؟ مباحثی در خصوص تأثیر متقابل تبليغات، رسانه‌هاي عمومي و تصميم‌سازي

نویسنده: گئورگ گاير/ مترجم: عباداله حيدري

چكيده

پیشینة گزارش اخبار جنگ به اندازه چالش مربوط به آن يعني چالش بين حقيقت، اطلاعات غلط و فريب است. با وجود تلاش خبرنگاران براي تهيه گزارش‌هاي بي‌طرفانه و جامع منطبق بر حقيقت جنگ، به دلیل سانسور نظامي، محرمانه بودن و يا ملاحظات سياسي چنين امري ممكن نيست. رسانه‌ها نگرش‌ها و اعتقادات يك جامعه را بازتاب مي‌دهند. در بين رسانه‌ها، تلويزيون با توجه به جامعيت آن در جذب مخاطب و ديداري - شنيداري بودن از اهميتی خاص برخوردار است. تلويزيون مي‌تواند واقعيتي را پديد آورد كه فرسنگ‌ها با حقيقت فاصله داشته باشد. رسانه‌ نقش به سزايي در ترسیم تصوير ملت‌ها و نشان دادن مثبت يا منفي بودن چهره آنها ایفا می‌کند. براي مثال، رسانه‌هاي يك كشور مي‌توانند با تدبير در افكار عمومي آن را براي وقوع يك جنگ و يا مداخله نظامي آماده كنند و يا در برابر آن قرار دهند. اما اين تأثیرگذاري زمان‌بر و در طولاني مدت قابل دستيابي است. این مقاله با ذكر نمونه‌هایي از حوادث جنگ بالكان، تأثیر رسانه‌هاي عمومي بر مخاطبان و شكل‌گيري افكار عمومي را در آن منازعه، ارزيابي و تحلیل می‌کند.
واژگان کلیدی: جنگ، تبليغات، عمليات رواني، رسانه‌هاي دسته‌جمعي، اطلاعات، فريب و تصوير ملت‌ها.

Will the Truth Prevail?
A Discussion on the Reciprocal Influence of Propaganda, Media and Decision Making

George Gayer / Ebadollah Heidari  

Abstract
Reporting war news is as old as the challenges related to it, i.e. challenges between truth, misinformation and deception. Despite efforts made by reporters in order to prepare impartial and comprehensive reports which are compatible with the realities of war, due to military censorship, secrecy and political considerations, fulfillment of such an objective is not possible. Media reflect the attitudes and beliefs of a society. Among the media, television is of particular importance because of its strong attraction power and audio-visual nature. Television can create a kind of reality with miles of distance from the truth. Media play a significant role in giving shape to the images of nations, and presenting a positive or negative image of them. For example, by working on the public opinion, the media of a country can prepare the nation for the occurrence of war or a military intervention or they can persuade people to resist such events. But realization of this kind of influence takes a long time. Presenting some examples from the incidents of Balkan War, this article evaluates and analyzes the impact of mass media on audiences and formation of public opinion during this war.
Key Words: war, propaganda, psychological operations, mass media, information, deception, image of nations.

Skip Navigation Links