آمار بازدیدکنندگان: 869090    کاربران آنلاین: 13


omn  فصلنامه

ln
فصلنامه عملیات روانی شماره 20

سال پنجم، شماره 20، پاییز 1387
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي و اجتماعی نیروی مقاومت بسیج
مدير مسئول: علی‌محمد نائینی
سردبير: حجت‌الله مرادي
دبیر تحریریه و مدير اجرايي: امیرهوشنگ طهماسبی‌پور
ويراستار: مهناز اسکندری 
صفحه‌آرا: علی تیموری‌راد
حروف‌نگاری: فرشته عیوضی
چکیده انگلیسی مقالات: دکتر قدرت حاجی‌رستملو

* استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع مي‌باشد.

 

مقالات این فصلنامه :

سخن سردبیر: تهدید نرم علنی و ضمنی

کمتر واژه‌ای به سان واژگان قدرت و تهدید در ادبیات علم سیاست یافت می‌شود که بدین گونه فراگیر باشد. در بدو امر، بداهت نهفته در این واژگان آنها را از تأمل اساسی بی‌نیاز می‌نمایاند. طعم فریبناک قدرت در همه اعصار زندگی بشر این گونه جلوه داشته است. متون دینی و مقدس، این کلمه را آیتی از شأن و عظمت و جلال خداوند و در خصوص انسان در شمار مناقب نهایی منتسب به آفریدگار جهان برشمرده‌اند؛ برتراند راسل نیز سرانجام به این اندیشه رسید که قدرت همراه با عظمت، برترین آرزوی نوع بشر و بزرگ‌ترین پاداش او بوده و هست. در بیشتر گفت‌و‌گوها عنصر قدرت و تهدید محور اصلی بحث را تشکیل می‌دهد. صفحات مطبوعات سیاسی نیز آکنده از مقالات و متونی است که در حکایت کشاکش قدرت ابنای بشر قلم‌فرسایی کرده‌اند.

مبانی مأموریت سپاه در مقابله با تهدیدات نرم با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نویسنده: علی‌محمد نائینی

چکیده

سپاه پاسداران به مثابة بخشی از هویت انقلاب اسلامی برای پاسداری و دفاع همه‌جانبه از اهداف، دستاوردها و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده انقلاب از جایگاهی ویژه برخوردار است. این نهاد مقدس با تدبیر هوشمندانة حضرت امام رضوان‌الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل و با مشی دینی، انقلابی و مردمی وارد صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی شد. از این‌رو، سپاه پاسداران از رسالت و ساختاری منعطف، فراگیر، با گسترة عملیاتی وسیع و همه‌جانبه برای پاسداری و نگهبانی از عناصر و وجوه اصلی تشکیل‌دهندة انقلاب اسلامی برخوردار است. بر این اساس، سپاه مأموریت و گستره عملیاتی خود را با توجه به تحول در رویکردها و طرح‌های دشمن، تغییر شرایط محیطی و تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی، تبیین نموده است. تحول در بُعد نگرشی و رفتاری در صحنه جامعه، تهاجم گستردة فرهنگی- سیاسی دشمنان در قلمرو مبانی دینی، فکری و الگوهای رفتاری جامعه، رسالت و مأموریت‌های مقابله با تهدیدات نرم دشمن را در شرایط کنونی توسط سپاه، در سطح کشور و جامعه جدی‌تر نموده است. بررسی مبانی مأموریت سپاه در مقابله با تهدیدات نرم و ابعاد آن، می‌تواند در دستیابی به رویکردی مشترک نسبت به مأموریت یاد شده مفید باشد. در این مقاله تلاش شده مبانی مأموریت مقابله با تهدیدات نرم به ویژه تهدیدات فرهنگی در سپاه، با بهره‌گیری از تدابير و بیانات حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالی)، قانون اساسی جمهوری اسلامی، چشم‌انداز و مأموریت‌های مصوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دکترين جنگ نرم دشمن، مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: سپاه پاسداران، تهدیدات نرم، امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی).

 Principles of the Islamic Revolutionary Guards Corps's Mission for Confronting Soft Threats with an Emphasis on the Statements of the Supreme Leader

Naeeni, Ali Mohammad

Abstract

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) as a constituent of the identity of the Islamic Revolution to guard and defend the objectives, achievements, and the major constituting elements of the Islamic Revolution is of a special standing. This sacred institution was established through the thoughtful acumen of Imam Khomeini(rah.), the founding father of the Islamic Republic, and stepped into different scenes of defending the Islamic Revolution following religious, revolutionary, and popular course of action. Hence, the IRGC's mission and structure are flexible and far-reaching and it has a wide operational range to guard the constituting elements of the Islamic Revolution. Accordingly, the IRGC has defined its mission and operational range according to the changes in the enemy's approaches and policies, environmental conditions, and the threats the Islamic Republic faces.  Behavioral and perspective changes in society and the extensive cultural-political assault of the enemies targeting the religious, intellectual fundamentals and behavioral patterns in society have made the IRGC's missions for confronting the enemy's soft threats more serious at present. Examination of the principles of the IRGC's mission for confronting soft threats can help attain a common approach toward that mission. In this article, an attempt has been made to examine the fundamentals of the IRGC's missions for confronting soft threats, particularly cultural threats within IRGC, using the policies and statements of Imam Khomeini(rah.) and the supreme leader, the constitution of the Islamic Republic of Iran, the approved missions and perspective of the IRGC, and the enemy's soft war doctrine.
 Key Words: the IRGC, soft threats, Imam Khomeini(rah), the supreme leader

میزان تأثیر تهدیدات نرم رسانه‌ای غرب بر اقوام ایرانی

نویسنده: دکتر محمدحسین الیاسی

چکیده

در این مطالعه برای شناسایی دامنة تأثیر تهدیدات نرم رسانه‌ای غرب بر ایجاد و بسط بحران‌های قومی در ایران، از روش"فراتحلیل" (متاآنالیز) استفاده شد. برای این منظور از بین پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون موضوع یاد شده، پنج پژوهش، که هر یک از آنها تهدیدات نرم را بر روی یکی از پنج قوم اصلی ایران (کُرد، آذری، لر، بلوچ و عرب) بررسی نموده بود، انتخاب شدند. آنگاه با استفاده از یافته‌های آن پنج پژوهش، تأثیر تهدیدات نرم رسانه‌ای غرب (عملیات روانی رسانه‌های فارسی‌زبان) بر گرایش‌ها، نگرش‌ها، ترجیحات و ویژگی‌های آن پنج قوم، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل آشکار ساخت که بین تهدیدات نرم رسانه‌ای غرب و ویژگی‌ها و گرایش‌هایی نظیر اعتماد، واگرایی، آستانة تحمل، مشارکت‌جویی، آمادگی برای مقابله با تهدیدات و آمادگی برای انجام کنش‌های اعتراض‌آمیز در هر یک از پنج قوم، رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: تهدید نرم، اعتماد، مشارکت، آستانه تحمل، آمادگی مقابله با تهدید.

The Rate of the Influence of the Western Media 's Soft Threats on Iranian Ethnic Groups

Elyasi, Mohammad Hussein / Ph.D

Abstract

To perceive the scope of the West's media soft threats in creation and expansion of ethnic crises in Iran , the meta-analysis method has been used in this article. For this purpose, from among the research projects conducted on the above-mentioned issue, five projects which had studied the impact of soft threats on five Iranian ethnic groups (Kord, Azari, Lor, Balooch, and Arab) were selected. Then, using the findings of these five projects, the impact of the West's media soft threats (psychological operations of the Persian-speaking media) on the predispositions, outlooks, preferences, and features of these five groups was analyzed. The findings indicated that the West's media soft threats and such features as confidence, divergence, tolerance threshold, participation, readiness for confronting threats, and readiness for dissenting actions in each of the five ethnic groups are meaningfully related.
Key Words: soft threat, confidence, participation, tolerance threshold, readiness for confronting threats.

بررسی راهبرد تهدید سخت و نرم امریکا در محیط نوین بین‌المللی

نویسنده: حجت‌اله مرادی

چکیده

فایدة آگاهی از این مسئله که امریکا چگونه اطلاعاتش را پردازش و از قدرتش بهره‌برداری می‌کند در ارزیابی این مسئله نهفته است که سیاست‌گذاران ایالات متحده چه درک و فهمی از ارتباط نظام‌ها در محیط نوین راهبردی دارند. پیچیدگی این محیط جدید به خاطر وابستگی متقابل رو به رشدی است که از جهانی شدن و انفجار فناوری اطلاعات ناشی می‌شود. رویداد یاد شده هر چند تنها عامل منحصر به فرد این محیط متغیر به شمار نمی‌آید اما تأثیری عمیق بر چگونگی بهره‌برداری امریکا از نفوذش در شکل‌دهی به جامعة بین‌المللی داشته، موقعیت این کشور و متحدانش را تضمین کرده، سبب افزایش قدرت اقتصادی آنها می‌شود. با وجود این، امریکا در دستیابی به این هدف با محیط بین‌المللی مواجه است که به نحو روزافزون پیوسته‌تر، پیچیده‌تر و چندبعدی‌تر می‌شود. بنابراین، اگر سیاست‌گذاران امریکا یک راهبرد کلان تک‌بعدی همانند دوران بوش را در پیش گیرند احتمال دوام آن راهبرد کاهش یافته، می‌تواند به هزینه‌کرد بی‌دلیل منابع منجر شود. این مقاله دو هدف را پیش رو دارد: هدف نخست؛ بحث و بررسی این مسئله است که چگونه پویش در حال تغییر مرتبط با جهانی شدن و فناوری اطلاعات کاربرد قدرت را در محیط بین‌المللی پیچیده می‌کند. هدف دوم، بررسی راهبرد قدرت سخت و نرم امریکا در مواجهه با محیط جدید بین‌المللی است. همچنین راه‌کارهایی را  برای مقابله با تهدیدات امریکا در این محیط به جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد.
واژگان کلیدی: قدرت نرم، قدرت سخت، امریکا، جهانی شدن، فناوری اطلاعات.

A Review of the Concepts of the Terms 'Soft Power' and 'Hard Power'

Moradi, Hojatollah / Ph.D

Abstract

Today, soft power is regarded as an influential power dynamic in the foreign policy of countries. Governments invest considerably in order to give a favorable impression of themselves. All countries desire to be evaluated positively by others. Therefore, they try to reinforce this favorable impression and avert creation of negative impressions. There is not a unique understanding about the meaning of hard and soft threat. Some conceive hard threats as non-military threats such as environmental dangers, crimes, corruption, etc. and have eventually found hard tools and procedures suitable for hard goals and soft tools and procedures for soft goals. This article aims at examining the concept of hard and soft power within the environment of the Islamic Republic so that the approaches and outlooks may get closer and an Iranian conception of these two terms may be attained.
Key Words: hard power, soft power, the Islamic Republic.

انقلاب اسلامي و نقش تاريخ‌ساز امام خميني(ره) در توليد قدرت نرم

نویسنده: دكتر يدا... محمدي

چکیده

شکل‌گیری قدرت نرم در انقلاب اسلامی از ابعاد و زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است. اینکه چگونه امام به عنوان پیرمردی یکه و تنها و در تبعید توانستند با بسیج سیاسی فراگیر و فراطبقاتی، آن هم در جامعه‌ای که روح تفرد و فردگرایی منفی حکمفرما بود چنان قدرتی را ایجاد کنند که به طور هم‌زمان بساط نظام سلطنتی2500 ساله شاهنشاهی را در هم نوردیده، به سلطه همه‌جانبه و فراگیر امریکا در این کشور خاتمه دهد از جهات مختلف قابل تأمل است. بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران انقلابات اجتماعی در مورد ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و سرعت حرکت چنین پدیده‌ای در شگفتند که در مدتی اندک توانست به سلطه‌گری‌های امریکا در ایران پایان داده، قوی‌ترین رژیم خاورمیانه را ساقط نماید. این مسئله، به یقین حاکی از قدرت بسیج‌کنندگی امام خمینی(ره) بوده است. در واقع، قدرت نرم، ابعاد و ماهیت انقلاب اسلامی و آموزه‌های دینی آن با گسترة انسان‌شناسانه، هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه از ابعاد قدرت نرم مورد نظر ژوزف نای و دیگر اندیشمندان غربی متفاوت است. امام خمینی(ره) با اتکال به خدا، اعتماد به نفس و اعتقاد به مردم در طی یک دهه و نیم مبارزة رسمی خود به حاکمیت استبداد داخلی و استعمار خارجی در ایران پایان دادند. ایشان با ارتباط مستمر و آگاهی‌بخش خود با توده مردم – حتی در دوران تبعید – مشروعیت‌زدایی از رژیم سلطنتی و امریکا، بهره‌گیری از اسطوره‌های صبر و مقاومت و جهاد و شهادت همچون حضرت امیر(ع) و سیدالشهداء، احیاء روح جهاد و شهادت، پی‌ریزی روح تکلیف‌گرایی، حمایت از محرومین و مظلومین و... با ایجاد انقلاب درونی و معنوی در توده‌های متفرد و پراکنده، انقلابی تاریخ‌ساز و تمدن‌آفرین را رقم زدند؛ انقلابی که پشتوانه آن قدرت نرم مبتنی بر آموزه‌های دینی و نه از نوع اقناع و اغوای مورد نظر ژوزف نای بود. این مقاله ابعاد مختلف جوشش قدرت نرم را از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی: امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، قدرت نرم، منابع قدرت نرم.

The Islamic Revolution and the Epoch-Making Role of Imam Khomeini in Creating Soft Power

Mohammadi, Yadollah / Ph.D

Abstract

Creation of soft power in Iran can be looked at from different angles. The fact that Imam Khomeini as a lonely, exiled, old man managed to create such a power in an individualistic society by far-reaching mobilization that wiped out a twenty-five-hundred-year-old royal dynasty and ended the all-out domination of the US can be deliberated on in different way. Many thinkers and authorities who have studied social revolutions wonder how the Islamic Revolution could end the domination of the US and topple the strongest government of the Middle East in such a short time. This is definitely the outcome of the mobilization power of Imam Khomeini(rah). In fact, the soft power and the nature of the Islamic Revolution and its religious teachings with their anthropological, ontological and epistemological dimensions are different from the soft power features considered by Joseph Nye and other Western thinkers.. Imam Khomeini(rah) put an end to an internal autocracy and external colonization by relying on God and self-confidence and trusting people in a decade and half  long struggle. He founded an epoch-making and  civilization-building revolution by establishing a constant and informative relationship with masses - even in exile, illegitimizing the imperial regime and the US, benefiting from the legends of patience, resistance, jihad, and martyrdom such as Imam Ali(a.s.) and Imam Hussein(a.s.), reviving the spirit of jihad and martyrdom, establishing a sense of seeking responsibility, supporting the deprived and the oppressed, and by creating an inner and spiritual revolution among the scattered masses. This revolution was backed by the soft power rooted in religious teachings, not the persuasion and seduction discussed by Joseph Nye. This article examines creation boil of soft power from the viewpoint of Imam Khomeini(rah).
Key Words: Imam Khomeini(rah), the Islamic Revolution, soft power, soft power sources.

بازخوانی مفاهیم دو اصطلاح قدرت نرم و قدرت سخت

نویسنده: گروه تحقیق و پژوهش فصلنامه عملیات روانی

چکیده

امروزه قدرت نرم یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها به شمار می‌آید و با سرمایه‌گذاری چشمگیری از سوی دولت‌ها برای ارائه تصویری مطلوب از خود همراه است. همة کشورها تمایل دارند که دیگران نگاهی مثبت به آنها داشته باشند، بنابراین می‌کوشند این تصویر مثبت را تقویت و از شکل‌گیری تصورات منفی جلوگیری کنند. در خصوص تهدید سخت و نرم برداشتی واحد وجود ندارد. برخی تهدیدات نرم را تهدیداتی غیرنظامی مانند محیط‌زیست، جرایم، فساد و .... دانسته‌اند و در نهایت ابزار و شیوه سخت را با هدف سخت و برعکس، ابزار و شیوه نرم را با هدف نرم متناسب می‌دانند. هدف این مقاله، بررسی مفهوم قدرت سخت و نرم در محیط ملی جمهوری اسلامی ایران است تا رهیافت‌ها و دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک و یک برداشت ایرانی از این دو مفهوم به دست آید.
واژگان کلیدی: قدرت سخت، قدرت نرم، جمهوری اسلامی.

A Review of the Concepts of the Terms 'Soft Power' and 'Hard Power'

Research Group

Abstract

Today, soft power is regarded as an influential power dynamic in the foreign policy of countries. Governments invest considerably in order to give a favorable impression of themselves. All countries desire to be evaluated positively by others. Therefore, they try to reinforce this favorable impression and avert creation of negative impressions. There is not a unique understanding about the meaning of hard and soft threat. Some conceive hard threats as non-military threats such as environmental dangers, crimes, corruption, etc. and have eventually found hard tools and procedures suitable for hard goals and soft tools and procedures for soft goals. This article aims at examining the concept of hard and soft power within the environment of the Islamic Republic so that the approaches and outlooks may get closer and an Iranian conception of these two terms may be attained.
Key Words: hard power, soft power, the Islamic Republic.

کارکرد دیپلماسی رسانه و تأثیر تعاملی آن بر پویاسازی محیط سیاست خارجی

نویسنده: عبدالمهدی مستکین

چکیده

امروزه دیپلماسی رسانه‌ای رایج‌ترین فرم دیپلماسی در عرصه بین‌الملل به شمار می‌آید و هر کشوری که در این عرصه از کارامدی بیشتری برخوردار باشد،  هم در تبیین ظرفیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خویش موفق‌تر است و هم در اقناع‌سازی دیگران از وجاهتی بیشتر در ساختار نظام بین‌الملل برخوردار خواهد بود. بر این اساس در عصر "کوانتنیزه شده" امروزین، رسانه‌ها به واسطه قدرت و توان اقناع‌سازی ساختار روانی انسان‌ها نقشی به مراتب با اهمیت‌تر از ساختار رسمی دستگاه دیپلماسی پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر برد سياست خارجي در جهان معاصر بيش از پيش به ميزان انگاره‌سازي‌هاي رسانه‌اي وابسته شده است. از منظری دیگر باید اذعان نمود که  قدرت نرم در قیاس با قدرت سخت همان‌گونه که "ژوزف نای" نیز اذعان دارد اثری با دوام و ماندگارتر دارد. به قول "آنتونیو گرامشی" اقناع‌سازی با ابتناء بر قدرت نرم، هزینه‌ای اندک ولی فواید فراوان در پی دارد. کشوری که خود را محروم از این ابزار نماید به تدریج قوس نزولش آغاز و انحطاطش با شیبی تندتر طی خواهد شد. بر این اساس، مقالة حاضر پس از تبیین مفهومی دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی به تشریح تفاوت‌ها و وجوه تمایز آنها در محتوا، عنصر زمان، اهداف و اختلافشان از حیث متدلوژی و روش‌های به کار گرفته شده می‌پردازد. سپس کارکردهای دیپلماسی عمومی را در سه زمینه برجسته‌سازی، خلق رویدادهای رسانه‌ای و کارکرد مداخله‌گرایانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و سرانجام مدل‌های سه‌گانه تعامل رسانه و دستگاه دیپلماسی را توضیح می‌دهد. در مجموع این مقاله می‌کوشد تا ضمن بررسی وجوه مختلف دیپلماسی رسانه‌ای، تأثیر و کارکرد آن بر پویاسازی محیط سیاست خارجی مورد ارزیابی و مداقه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: دیپلماسی رسانه، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، کوانتنیزه شدن علوم اجتماعی.

The Function of Media Diplomacy and its Interactive Influence on Making the Atmosphere of Foreign Policy Dynamic

Mostakin, Abdolmahdi

Abstract

We live in an era in which information and communications dominate every aspect of man's life including international relations. Under this condition, the media shoulder the main burden of diplomacy, and the visual media having a bigger share have made themselves a power element in every country. Today, media diplomacy is considered the commonest form of diplomacy in international arena, and the countries having the highest degree of efficiency in this arena will both manage to introduce their cultural, political, and economic capacities and have a better position in the structure of the international order to persuade others. Therefore, in the present quantinized era, media, due to their power of persuading the psychological structure of human beings, play a much more important role than the formal diplomacy systems. In other words, success of foreign policy in today's world has become dependent on patterning of media more than ever. Looking at this issue from a different angle, we should admit that, as Joseph Nye has acknowledged, soft power leaves a more stable and enduring effect than hard power. As Antonio Kramchy asserts, persuasion of others by means of soft power has a little cost but a lot of benefits. The countries which deprive themselves of this means will gradually start and quickly move down the decline curve. Following this approach, the present article attempts to examine different aspects of media diplomacy and evaluate and scrutinize its function and interactive influence on making the atmosphere of foreign policy dynamic.
Key Word: media diplomacy, soft power, public diplomacy, quantinization of social sciences.

معرفی کتاب قدرت نرم

نویسنده: ژوزف نای
معرفی: امیرهوشنگ طهماسبی‌پور

کتاب قدرت نرم اثر ژوزف نای با عرضة سخنی نو در ادبیات کلاسیک مفهوم قدرت، به سرعت مورد توجه محافل علمی و ارباب سیاست قرار گرفت. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل است. نویسنده با تبیین ماهیت قدرت و ساخت متغیر آن در فصل نخست، و به تدریج و در طی فصل‌های واپسین در پی شناسایی آسیب‌ها و کشف علل ناکامی امریکا به خصوص در طی دوران پس از جنگ سرد بر می‌آید. در واقع، این کتاب گذشته از اینکه مبحثی جدید را در علم سیاست فراسو می‌نهند، اساس آن چاره‌جویی بر اندام بیمار و رو به افول امریکاست.

Skip Navigation Links