آمار بازدیدکنندگان: 869109    کاربران آنلاین: 11


omn  معرفی کتاب

ln

اصول و مبانی جنگ نرم

نویسنده: علی‌محمد نائینی

ناشر: تهران ساقی

تعداد صفحات: 576

شابک: 4-34-6128-600-978

سال چاپ: 1391

قیمت: 115000 ریال

امروزه رهیافت تقایل گرایی و سخت افزارانه با محوریت اقدامات نظامی در نظام بین الملل جای خود را به رویکرد نرم افزاری و جنگ نرم داده است.این رهیافت از سوی مراکز مطالعاتی، کانون های تفکر و مؤسسات وابسته به بنیادهای غرب اشاعه یافته و توسط مؤسساتی چون کمیته خطر کنونی، بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی، مؤسسه ی هوور و بنیاد دفاع از دموکراسی ها ترویج شده است.
سال هاست که غرب با رویکرد جدید و در قالب بهره گیری از روش های نرم، اهداف خود را پی گیری می کند؛ امری که رهبر معظم انقلاب از همان آغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و به تازگی جنگ نرم، خطر آن را گوشزد کرده و مسئولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فرا خواندند.شواهد زیادی وجود دارد که آشکار می سازد از آغاز چهارمین دهه ی پیروزی انقلاب اسلامی، دنیای غرب بر دامنه و شدت جنگ نرم خود در هر یک از سه قلمروی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افزوده است. از همین رو ضروری است با تدبیر از پیش اندیشیده شده، دامنه و سطح جنگ نرم، مبانی و ابعاد آن بازشناخته شود.
کتاب حاضر در همین راستا در قالب پنج فصل به بررسی اصول و مبانی جنگ نرم می پردازد.فصول پنج گانه این اثر عبارتند از:
1- مبانی نظری و مفاهیم بنیادین
2- مفهوم شناسی جنگ
3- سناریو ها و الگو های آمریکایی در برخورد با ایران
4- شیوه و ابزارهای جنگ نرم
5- اصول، الزامات و شیوه های مقابله با جنگ نرم

 

Skip Navigation Links