آمار بازدیدکنندگان: 869095    کاربران آنلاین: 13


omn  معرفی کتاب

ln

تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران و عراق

نویسنده: علی‌محمد نائینی

ناشر: ‏‫تهران‬‏‫: روایت فتح

تعداد صفحات: 312

شابک: 5-67-5182-964-978

سال چاپ: 1390

قیمت: 60000 ریال 

فهرست مطالب

فصل اول: سیر اجمالی تحولات جنگ ایران و عراق
مقدمه
دورۀ اول: زمینه‌سازی جنگ
دورۀ دوم: وقوع جنگ
دورۀ سوم: آزادسازی مناطق اشغالی و تداوم جنگ
دورۀ چهارم: گسترش و تشدید جنگ
دورۀ پنجم: پایان جنگ
فصل دوم: مفهوم و ماهیت تبلیغات جنگ
مقدمه
مفهوم و ماهیت تبلیغات
مفهوم و ماهیت عملیات روانی
مفهوم و ماهیت شایعه
ویژگی تبلیغات و عملیات روانی مدرن
روش‌های تبلیغات و عملیات روانی
رسانه‌های تبلیغات و عملیات روانی
فناوری نوین ارتباطی
تاریخچۀ تبلیغات جنگ
محیط ملی عراق
محیط ملی ایران
محیط منطقه‌ای و جهانی
فصل سوم: تبلیغات ایران در جنگ تحمیلی
مقدمه
پیشینه و روند شکل‌گیری تبلیغات جنگ در ایران
اهداف تبلیغات جنگ در ایران
ویژگی‌های تبلیغات جنگ در ایران
عوامل مؤثر بر تبلیغات ایران در جنگ
روش‌ها و ابزارهای تبلیغات ایران در جنگ
بررسی عملکرد تبلیغاتی ایران در جنگ هشت‌ساله
فصل چهارم: تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی
مقدمه
سازمان و جایگاه تبلیغات در رژیم بعث عراق
اهداف تبلیغی عراق در جنگ
ویژگی‌های تبلیغات عراق
راهبرد تبلیغاتی عراق در طول جنگ تحمیلی
ارزیابی عملکرد تبلیغی عراق در جنگ تحمیلی
فصل پنجم: تبلیغات جنگ ایران و عراق؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها
ضمائم
کتابنامه
اعلام

Skip Navigation Links